งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย
วราวรรณ บัวคำ ศูนย์เอกสารประเทศไทย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 HTML (Hyper Text Markup Language)
HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สร้างเอกสารแสดงข้อมูลบนเว็บ โดยมี Tag เป็นคำสั่งให้ Web Browser ทำงาน HTML ได้รวมเอาคุณสมบัติของความเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง (Link) ไปยังที่ต่างๆ ได้ และเป็นหัวใจหลักประการหนึ่งของ HTML HTML รองรับระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) ได้ นั่นคือสิ่งที่ ทำให้เว็บมีความแตกต่างจากสื่ออื่นๆ

3 เครื่องมือที่ต้องใช้
Text Editor เช่น Notepad, Wordpad Web Browser เช่น Netscape Navigator หรือ Internet Explorer

4 องค์ประกอบ ข้อมูล ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ เสียง ฯลฯ คำสั่ง (Tags)่
Comment เพื่อบันทึก / อธิบายบางอย่าง

5 รูปแบบพื้นฐานของ HTML File
<HEAD> <TITLE> ข้อความที่จะให้แสดงบน Title Bar และ Bookmark </TITLE> </HEAD> <BODY> ตัวอักษร ไฮเปอร์ลิงก์ ภาพกราฟิก แบบฟอร์ม ตาราง ฯลฯ </BODY> </HTML>

6 การตั้งหัวข้อ (Heading)
กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 6 ระดับ (ตั้งแต่ H1-H6) <H1> หัวข้อระดับ 1</H1> หัวข้อระดับ 1

7 การตั้งหัวข้อ (Heading)
กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 6 ระดับ (ตั้งแต่ H1-H6) <H6> หัวข้อระดับ 6</H6> หัวข้อระดับ 6

8 การกำหนดสีและขนาดตัวอักษร
กำหนดขนาดตัวอักษรได้ 7 ระดับ (ตั้งแต่ 1 ถึง 7) เพิ่ม / ลดขนาดได้ ตั้งแต่ -4 ถึง + 4 <FONT FACE=AngsanaUpc COLOR=RED SIZE=5 >อักษรสีแดง ขนาด 5</FONT> อักษรสีแดง ขนาด 5

9 <B> ตัวหนา (Bold)</B>

10 <I> ตัวเอียง (Italic) </I>

11 ตัวอักษรกะพริบ (Blink)
ใช้ได้เฉพาะ Netscape Navigator เท่านั้น <BLINK> ตัวอักษรกะพริบ (Blink)</BLINK> ตัวอักษรกะพริบ (Blink)

12 ตัวอักษรวิ่ง (Marquee)
ใช้ได้เฉพาะ Internet Explorer เท่านั้น <MARQUEE> ตัวอักษรวิ่ง (Marquee)</MARQUEE> ตัวอักษรวิ่ง (Marquee)

13 ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline)
<U> ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline) </U> ขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline)

14 ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph)
เว้น 1 บรรทัดก่อนขึ้นย่อหน้าใหม่เสมอ มี tag ปิดหรือไม่ก็ได้ <P>ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph)</P> ขึ้นย่อหน้าใหม่ (Paragraph)

15 บรรทัดที่ 1<BR>ขึ้นบรรทัดใหม่
ไม่มี tag ปิด (เป็น Empty Tag) บรรทัดที่ 1<BR>ขึ้นบรรทัดใหม่ บรรทัดที่ 1 ขึ้นบรรทัดใหม่

16 แสดงข้อความเป็นบล็อก
เว้นระยะขอบซ้าย / ขวา ด้านละเท่ากัน เว้นบรรทัดบน / ล่าง ด้าน <BLOCKQUOTE>แสดงข้อความเป็นบล็อก </BLOCKQUOTE> โปรดติดตามตอนต่อไป

17 จัดกึ่งกลางหน้า (Center)
<CENTER> จัดกึ่งกลางหน้า (Center) </CENTER> จัดกึ่งกลางหน้า (Center)

18 ขีดเส้นคั่นแนวนอน (Horizontal Line)
ไม่มี tag ปิด (เป็น Empty Tag) ขีดเส้นคั่นแนวนอน<HR> ขีดเส้นคั่นแนวนอน

19 <IMG SRC=art.jpg>
การใส่รูปภาพ (Image) <IMG SRC=art.jpg>

20 การเชื่อมโยงเอกสาร (Link)
การเชื่อมโยงภายใน Web Page การเชื่อมโยงระหว่าง Web Page หรือ ระหว่าง Web Site <A NAME=ชื่อที่ใช้อ้างอิง>จุดที่จะ Link ไป</A> <A HREF=#ชื่อที่ใช้อ้างอิง หรือ URL>ข้อความที่จะใช้เป็น Link</A> รอก่อนนะคะ

21 ขอขอบคุณ Http://www.Kidsquare.com
จิตเกษม พัฒนาศิริ และคนอื่นๆ. เริ่มสร้างโฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพมหานคร : วิตตี้กรุ๊ป, 2539. ปิยวิท เจนกิจจาไพบูลย์. เรียนรู้การสร้างโฮมเพจด้วย HTML. กรุงเทพมหานคร : วิศาสตร์, 2540. มนู แก้วแหวน. การสร้างเว็บเพจด้วย HTML 4. ฉบับเร่งด่วน. กรุงเทพมหานคร : เดอะไลบรารีพับลิชชิ่ง, 2541.

22 แหล่งเพิ่มพูนความรู้


ดาวน์โหลด ppt เรียนรู้และเข้าใจ HTML อย่างง่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google