งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP LANGUAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP LANGUAGE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP LANGUAGE

2 Introduction

3 Introduction ภาษา PHP เป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตัวหนึ่งที่มีความสามารถสูง  มีผู้นิยมใช้จำนวนมาก  สามารถบรรจุลง( Download) มาใช้ได้ฟรีโดยไม่ผิดกฎหมาย  นอกจากนี้ภาษา PHP ยังสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรม ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรมดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีเช่นเดียวกัน

4 เว็บเพจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
เว็บเพจ คืออะไร เว็บเพจหน้าเอกสารที่ใช้แสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ โดยข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นจาก ภาษา HTML แต่ละเว็บเพจสามารถประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วีดีโอ เป็นต้น เว็บเพจจะถูกแสดงบนบราวเซอร์ โดยการกำหนด URL ในช่อง URL Address เว็บเพจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท Active Sever Page

5 Static Web Page เว็บเพจหยุดนิ่ง คือ เว็บที่แสดงผลเหมือนเดิมทุกครั้ง ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีการตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้อย่างจำกัด Active Sever Page

6 Dynamic Web Page เว็บเพจไม่หยุดนิ่ง คือ เว็บเพจที่จะแสดงผล ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เรียกดูเท่านั้น เนื้อหาภายในแตกต่างกันไป เช่น การแสดงวัน เวลา เหตุการณ์พิเศษต่างๆ สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ Active Sever Page

7 static static Dynamic Dynamic Dynamic Dynamic Active Sever Page

8 การติดตั้ง Appserv จำลองเป็น Server
Appserv คือ โปรแกรมที่รวมเอา Package ของ php, apache, mysql มาใว้รวมกัน ซึ่งครบในการพัฒนาโปรแกรม PHP หลังจากที่ downloads เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ โปรแกรมดังรูปดับเบิ้ลคลิกเพื่อติดตั้ง

9 ลงโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ขึ้นไป

10 Program HTML Language <HTML>
<Head> ส่วนกำหนดรายละเอียดหัวเรื่อง <Title> หัวข้อเว็บเพจ จะปรากฏที่ Title Bar </Title> </Head> <body> ส่วนเนื้อหาและข้อมูลภาพ link ที่ปรากฏในเว็บเพจ </body> </HTML>

11 Format block Statement for PHP
Tag ใช้สำหรับจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของคำสั่ง PHP <?...?> <?php…?> <script language=‘php’>…</script>

12 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ โปรแกรมภาษา PHP จัดเตรียมคำสั่งไว้ 3 รูปแบบ <?
echo “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …” ?>

13 คำสั่งแสดงผลลัพธ์ 2. <? print “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”;
2. <? print “…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”; ?> 3. <? printf (“…ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลัพธ์ …”); ?>

14 Comment (คำสั่งหมายเหตุ)
เขียนข้อความบางอย่างเพื่ออธิบายคำสั่งในแต่ละบรรทัด ว่าคืออะไร หรือทำงานอย่างไร เพื่อเวลาที่ย้อนกลับมาศึกษาโปรแกรมที่เขียนอีกครั้ง โดยส่วนที่ถูก Comment ไว้จะไม่ถูกแปลภาษา ไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปจะไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น Comment ในภาษา PHP มี 3 รูปแบบ ดังนี้ เครื่องหมาย # สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด เครื่องหมาย // สามารถ comment ได้ 1 บรรทัด เครื่องหมาย /* สามารถ comment ได้หลายบรรทัด */

15 The End ชั่วโมงหน้านักศึกษาท่านใดไม่มีโปรแกรม Dream and Appserv หัก 5 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt PHP LANGUAGE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google