งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dreamweaver Adobe การสร้างโฮมเพจด้วย โปรแกรม 4 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dreamweaver Adobe การสร้างโฮมเพจด้วย โปรแกรม 4 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dreamweaver Adobe การสร้างโฮมเพจด้วย โปรแกรม 4 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี
โดย.. ไชยยงค์ กงศรี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 วัตถุประสงค์ เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว
1. บอกขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ได้ 2. บอกข้อแนะนำในการทำเว็บไซต์ได้ 3. สามารถผลิตเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้

3 ความรู้เบื้องต้นการใช้อินเตอร์เน็ต
Internet ? : การเชื่อมต่อของเครือข่ายคอมฯ WWW ? : ห้องสมุดขนาดใหญ่ Website ? : สมุด Webpage ? : หน้ากระดาษต่างๆ Home Page ? : หน้าปก Web Browser ? : โปรแกรมแสดงผล DNS = Domain Name System

4 Domain ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน Domain Name ชื่อย่อของประเทศ
.com = Commercial .edu = Education .gov = Government Domain Name ชื่อย่อของประเทศ .th = Thailand .hk = Hongkong .sg = Singapore .jp = japan

5 ความหมายของ Sub Domain
.co = Commercial .ac = Academic .go = Government .or = Organization HTML = Hyper Text Markup Language Microsoft Frontpage, Adobe Dreamweaver Netscape Composer, Adobe Golive

6 ขั้นตอนในการสร้างเว็ปไซต์
1. การเตรียมเนื้อหา 2. ออกแบบหน้าของเว็ปไซต์ 3. ดำเนินการเขียนและทดสอบ 4. ลงทะเบียนชื่อเว็ปไซต์ และจัดหาพื้นที่ 5. นำเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น Upload 6. แนะนำเว็ปไซต์

7 ข้อแนะนำในการสร้างเว็ปไซต์
1. การเลือกเนื้อหาสำหรับสร้างเว็ปไซต์ 2. โครงสร้างของเว็ปไซต์ 3. ความเร็วในการโหลด 4. ความง่ายในการค้นหาข้อมูล 5. ตัวอักษร ฉากหลัง และสี 6. รูปภาพ jpeg, gif 7. ส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ 8. ควรมีการทดสอบก่อน Upload 9. ปรับปรุงและพัฒนา

8 Adobe Dreamweaver “WYSIWYG” “HTML”

9 จุดเด่นของโปรแกรม -ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องศึกษาภาษา HTML
-สามารถใช้งานภาษาไทยได้ดี -สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) -ความสามารถในการสร้างตาราง โดยการอิมพอร์ทจาก Text File -สนับสนุน CSS (Cascading Style Sheet) -ความสามารถในการตรวจสอบเบราเซอร์ -ความสามารถในการปรับปรุง ดูแลรักษาไซต์

10 เป้าหมาย นักศึกษาทุกคนสามารถสร้างเว็ปเพจได้

11

12

13

14

15

16

17 The End


ดาวน์โหลด ppt Dreamweaver Adobe การสร้างโฮมเพจด้วย โปรแกรม 4 โดย.. ไชยยงค์ กงศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google