งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

World Wide Web WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "World Wide Web WWW."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 World Wide Web WWW

2 WWW เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะเอกสารอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลมีทั้งข้อความ รูปภาพ และเสียง เอกสารแต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงกันโดยไม่จำเป็นต้องเรียงหน้าตามลำดับแบบหนังสือ ซึ่งจะมีตัวชี้ (Link) ไปที่หน้าต่างๆ ลิงค์นี้สามารถชี้ไปยังเว็บพจที่ใดๆในโลกก็ได้ เมื่อผู้ใช้คลิกที่ลิงก์นั้นก็สามารถเข้าไปเปิดดูเอกสารหน้านั้นๆได้ทันที โดยอาศัย โปรโตคอล HTTP (HyperText Transfer Protocal) เรียกการเชื่อมโยงในลักษณะนี้ว่า “โครงข่ายใยแมงมุม”

3 คำที่ควรศึกษา Web Server Web Browser Web Page Home Page
HTML (Hyper Text Mark up Language)

4 Web Server (Website) เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ Unix หรือ Windows NT หรือ Windows95/98 ที่มีโปรแกรมจัดการทำให้เครื่องดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (server) ข้อมูลกับผู้ที่มา ติดต่อโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต

5 Web Browser เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลคำสั่งและข้อมูลที่อยู่ในรูปของภาษา HTML ให้กลายมาเป็นรูปแบบการแสดงข้อมูลบนจอภาพตามรูปแบบคำสั่งที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง Web Browser เช่น Netscape Communicator, Internet Explorer, Opera เป็นต้น

6 Web Page เป็นเอกสารอิเลกทรอนิกส์ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่เป็นข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้ เป็นเอกสารแบบ Interactive เอกสารจะแยกเก็บเป็นไฟล์ เรียกเอกสารแต่ละหน้าว่า “ Webpage ”

7 Home Page หน้าแรกของเอกสารอิเลกทรอนิกส์
ไฟล์ที่เป็น Homepage จะมีชื่อไฟล์เป็น index.html หรือ default.html

8 HTML ( HyperText Mark up Language )
เป็นภาษาที่ใช้สำหรับสร้างเอกสารอิเลกทรอนิกส์ซึ่งสามารถแสดงผลได้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือการเชื่อมโยงไปยังเอกสารต่างๆ

9 การทำงาน ของ Browser

10 URL : Uniform Resource Locator
การระบุตำแหน่งของแฟ้มข้อมูลบน server ที่ต้องการติดต่อด้วย รูปแบบ Protocol :// host.domain/path/file

11 protocol Path ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์ เช่น
ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ Path ที่เก็บไฟล์ในโฮสต์ เช่น โดเมนเนมของไซต์นั้น ชื่อไฟล์ protocol


ดาวน์โหลด ppt World Wide Web WWW.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google