งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTTP Client-Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTTP Client-Server."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTTP Client-Server

2 Server คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครือข่าย

3 Client คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server

4 Client-Server คือ การที่มีเครื่องผู้ให้บริการ (server) และเครื่องผู้ใช้บริการ (client) เชื่อมต่อกันอยู่และเครื่องผู้ใช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจากเครื่องผู้ให้บริการ เครื่องผู้ให้บริการก็จะจัดการตามที่เครื่องผู้ขอใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ เครือข่ายแบบ Client / server เหมาะกับระบบเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องลูกข่ายจำนวนมาก

5 Web browser ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและติดต่อสื่อสารกับระบบสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของเว็บเพจ ซึ่งอยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า World Wide Web (WWW) Web browser ที่เป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome,Safari ซึ่งบราวเซอร์พวกนี้จะสามารถแสดงผลหน้าเว็บที่จัดทำออกมาในรูปแบบของมัลติมีเดีย (ข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ)

6

7 Web Server เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งให้บริการที่เก็บเว็บไซต์ (Server) แล้วให้ผู้ใช้ (Client) เรียกชมหน้าเว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์

8 VirtualBox  เป็น โปรแกรมจำลองวินโดว์ ที่เอาไว้จำลองวินโดว์จำลองคอมพิวเตอร์เหมือนเรามีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยสามารถที่จะลงระบบปฏิบัติการ(OS) อะไรก็ได้ที่อยากจะทดลองใช้หรือว่าจะทดลองติดตั้งโปรแกรมก่อนลงเครื่องจริงๆโปรแกรม VirtualBox เป็นโปรแกรมจำลองวินโดว์ที่มีประโยชน์คุณสมบัติเหมือนกับโปรแกรม VMware

9 Ubuntu คือ Operating System หนึ่งที่พัฒนามาจากระบบ Unix แต่เป็นซอฟต์แวร์เสรีทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแก้ไขดัดแปลงได้

10 Apache ทำหน้าที่เป็น web server ที่มีผู้ใช้กันทั่วโลก มีหน้าที่ในการจัดเก็บ Homepage ไปยัง Browser ที่มีการเรียกเข้ายัง web server ที่เก็บ Homepage ซึ่งปัจจุบันจัดได้ว่าเป็นweb server ที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก Apacheเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในลักษณะของ open sourceที่เปิดให้บุคคลทั่วไปได้สามารถเข้ามาร่วมพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

11 Php5 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนระบบการจัดการหรือเว็บไซต์ที่ใช้ MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคำสั่ง SQL เป็นเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นเพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายและเป็นระบบฐานข้อมูล(Open Source)ที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด

12 ทำการดาวน์ โหลด ubautu iso

13

14

15

16

17

18

19

20 ทำการแบ่ง Partition แบบ Manual

21

22 1. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น root ขนาด 10 GB
2. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น swap ขนาด 8 GB 3. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /use ขนาด 10 GB 4. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /var/www ขนาด 30 GB 6. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /var/lib/mysql ขนาด 20 GB 7. สร้าง partition ใหม่ ที่เป็น /home ขนาดจำนวน GB เท่าที่เหลือทั้งหมด

23

24 รอการติดตั้ง

25 ใส่ password ตามที่เราตั้งไว้ตอนติดตั้งโปรแกรม แล้ว enter
* หมายเหตุ เวลาพิมพ์จะไม่ปรากฏอะไรเหมือนไม่ได้พิมพ์

26 update server

27 install openssh-server

28 install apache2

29 install php5

30 install mysql server

31 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้พิมพ์ ifconfig เพื่อดู IP ของ server

32 นำเลข IP มาวางใน brower เพื่อตรวจสอบว่า apache ทำการติดตั้งแล้ว

33 เข้า โปรแกรม SshClient เพื่อจะทำการสร้าง directory
ใส่เลข IP server และ username ที่ได้สร้าง server ไว้แล้ว Connect และใส่ password ตาม ที่ได้สร้าง server ไว้

34 หน้าเริ่มต้นของการ remote server ที่เราได้สร้างไว้ โดยเรายังเป็น user ปกติ

35 พิมพ์ sudo bash เพื่อเราต้องการจะเป็น admin และใส่ password ให้ถูกต้อง

36 สร้าง directory โดยใช้คำสั่ง mkdir แล้วตามด้วยชื่อที่จะสร้าง

37 ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปใน directory ที่สร้างไว้ ls เพื่ออ่านดูว่าข้างในมีอะไรบ้าง

38 ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปใน directory ที่สร้างไว้ pico index
ใช้คำสั่ง cd เพื่อเข้าไปใน directory ที่สร้างไว้ pico index.php เป็นการสร้าง file index ใน directory ที่สร้างไว้

39 ลองพิมพ์ hello กด ctrl+o เพื่อ save กด ctrl+x เพื่อออกจากไฟล์ index

40 ลองเข้าไปตาม เลข IP server / ด้วย ชื่อ directory
ที่สร้างไว้ จะแสดงข้อความหน้า index ที่เขียนไว้

41 พิมพ์เลข IP ของ server /phpmyadmin

42 ทำการ adduser โดยระบบจะทำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานให้อัตโนมัติ

43 พิมพ์ w เพื่อดูว่าตอนนี้มี user ไหน login อยู่บ้าง


ดาวน์โหลด ppt HTTP Client-Server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google