งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนประชาบาลประจำกิ่งอำเภอสระแก้ว เดิมชื่อโรงเรียนสระแก้วประชาบำรุง รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม ณ นคร ปลัดกิ่งอำเภอสระแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ โรงเรียนดำเนินงานบอกบุญงานเรี่ยไรกับราษฎร พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย จัดการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรมการ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1–3 โดย ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ขณะนั้นคือนายหิรัณย์ จิตละมุน

2 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2537 ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว และเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นที่ตั้งศูนย์โรงเรียนเครือข่าย เปิดทำการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 มีอาคารเรียน จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารที่สามารถรื้อถอนได้ จำนวน 3 หลัง ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้เป็นสถานที่เรียนไปก่อน ได้รับงบประมาณสร้างใหม่ 1 หลัง จะเปิดทำการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวนห้องเรียนทั้งหมด 49 ห้องเรียน

3 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 9 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง ห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง อาคารเรียนวิถีพุทธ 1 หลัง อาคารพยาบาล 1 หลัง อาคารดนตรีไทย 1 หลัง จำนวนนักเรียน 1,870 คน จำนวนข้าราชการครู 75 คน พนักงานราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 2 คน โดยมีนายเทพพิทักษ์ เมตตา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน

4 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ ทั้งสิ้น 38 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำขวัญโรงเรียน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง สีประจำโรงเรียน สีแดง – สีขาว สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ดอกบัว ทับ อ. เอกลักษณ์ของโรงเรียน ดนตรีไทย อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง่าย ใส่ใจวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google