งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน
ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน เกิดวันที่ กุมภาพันธ์ 2526 อายุ 30 ปี

2 ประวัติส่วนตัว สีที่ชอบ สีเขียว สัตว์เลี้ยงที่ชอบ แมว
สีที่ชอบ สีเขียว สัตว์เลี้ยงที่ชอบ แมว อาหารที่ชอบ ขนมจีน กีฬาที่ชอบ ปิงปอง

3 ประวัติส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน 263 หมู่ที่ 4 ตำบล แม่สอง
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รหัส

4 อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง
ประวัติส่วนตัว คติประจำใจ อยู่ให้เขารัก จากไปให้เขาคิดถึง

5 ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่อุสุ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแม่อุสุ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวัดวิเวกวนาราม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

6 ประวัติการทำงาน ปี 2545 – 2546 เป็นครู ศศช. บ้านมอโก้คี
ปี – เป็นครู ศศช. บ้านมอโก้คี ปี 2546 – เป็นครู ศศช. บ้านเล้อก่อโกร ปี ปัจจุบัน เป็นครู ศศช. บ้านห้วยมะโหนกคี

7 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้สอนต่อหน้าพระพักตร์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประกวด ศศช. ได้รับรางวัลอันดับที่ 6 ของจังหวัดตาก

8 ประวัติครอบครัว มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นบุตรคนที่ 1
มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นบุตรคนที่ 1 บิดาชื่อ นาย ปิปิ คีรีสุธาลัย มารดาชื่อ นาง ปาลิดา คีรีสุธาลัย

9 คู่สมรส คู่สมรส ชื่อ นายอนุชิต บริหารพานิช
คู่สมรส ชื่อ นายอนุชิต บริหารพานิช บุตร ชื่อ เด็กหญิง ณิชกานต์ บริหารพานิช

10 หน้าที่ความรับผิดชอบ
สอนผู้ไม่รู้หนังสือ สอนเด็กนักเรียน ป.4-ป.6 จัดกิจกรรมโครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว ชื่อ ณิชากร คีรีสุธาลัย ชื่อเล่น แอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google