งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติส่วนตัว sunny kongsa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติส่วนตัว sunny kongsa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติส่วนตัว sunny kongsa

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวซันนี่ นามสกุล คงสา
ชื่อ นางสาวซันนี่ นามสกุล คงสา วัน เดือน ปีเกิด กรกฎาคม ส่วนสูง 156 ซม. น้ำหนัก 48 กก. กรุ๊ปเลือด B

3 สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธ โรคประจำตัว ความดันโลหิตต่ำ

4 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 20 ม. 10 ต
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 20 ม.10 ต.คันโซ้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก บิดาชื่อ นายเสริญ คงสา มารดาชื่อ นางคลี่ คงสา จำนวนพี่น้อง 7 คน เป็นลูกคนสุดท้อง

5 ประวัติการศึกษา ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยตาปี กำลังศึกษา ป.วิชาชีพครู

6 ประวัติการทำงาน พ.ศ เริ่มทำงานที่ ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง กำแพงเพชร รับหน้าที่ ครู ศรช.ตำบลหนองปลิง พ.ศ ครู กศน.ตำบลหนองปลิง ตำแหน่ง พนักงาน ราชการ พ.ศ ครู กศน.ตำบลธำมรงค์ ตำแหน่งพนักงานราชการ จนถึงปัจจุบัน

7 หน้าที่ในความรับผิดชอบ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบกลุ่มนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษาในความรับผิดชอบ จำนวน 68 คน มีการเรียนการสอนทุกวันอังคาร และวันพุธของทุกสัปดาห์ จัดงานการศึกษาต่อเนื่อง และจัดนอกจากนี้มีหน้าที่ในฝ่ายบริหาร คือการทำข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำวาระการประชุมประจำเดือนเดือนของศูนย์ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

8 อย่าคิดร้ายกับใครเพราะหากเราคิดกับเขายังไง เราก็จะได้รับอย่างนั้น
คติประจำใจ อย่าคิดร้ายกับใครเพราะหากเราคิดกับเขายังไง เราก็จะได้รับอย่างนั้น

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ลานเรียนรู้สู่อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ของ กศน.ตำบลธำมรงค์ ในความรับผิดชอบของ นางสาวซันนี่ คงสา

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประวัติส่วนตัว sunny kongsa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google