งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง
อาคารประกอบ 2 หลัง

2 อาคารชวนะพงษ์ ( แบบ ป.1ก )
สร้าง ด้วยงบประมาณ 240,000 จำนวน 3 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1-2

3 อาคารท่าราบนุสรณ์ (แบบ ป.008)
สร้าง 2521 ด้วยงบประมาณ 500,000 จำนวน 4 ห้องเรียน ใช้เป็นห้องสหกรณ์ ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล และห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4

4 อาคารเรียนราชาวดี ( แบบ สปช.105/29 )
สร้าง 2540 ด้วยงบประมาณ 1,854,000 จำนวน 6 ห้องเรียน ชั้นบน ใช้เป็นห้องจริยธรรม ห้องE-learning ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ชั้นล่าง ใช้เป็น ห้องสมุด ห้องอเนกประสงค์ และห้องวิทยาศาสตร์

5 อาคารอเนกประสงค์ ( แบบสามัญ/336 )
สร้าง 2523 ด้วยงบประมาณ 141,000 ใช้เป็นโรงอาหาร

6 ปรับปรุงจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เมื่อ 2554
ห้องน้ำ/ห้องส้วม สร้าง ด้วยงบประมาณ 42,000 ปรับปรุงจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เมื่อ 2554

7 อาคารผู้บริหาร

8 ลานบัว

9 ลานธรรมะ

10 ลานกล้วยไม้

11 ลานกวี

12 สวนสัตว์บ้านหนองเต่า

13 สวนจราจร

14 แปลงเกษตร


ดาวน์โหลด ppt มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 98 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google