งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ( ชั้นปีที่ 4) ร่วมฟังการบรรยาย “ สหกิจศึกษา ” ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ( ชั้นปีที่ 4) ร่วมฟังการบรรยาย “ สหกิจศึกษา ” ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ( ชั้นปีที่ 4) ร่วมฟังการบรรยาย “ สหกิจศึกษา ” ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จ พระเทพฯ

2 สถานที่จัดงาน... School of International Education Yunnan University of Nationalities ( มหาวิทยาลัยแห่งชนชาติยูนนาน ) 134 Yi Er Yi Avenue, Kunming, Yunnan, 650031, People’s Republic of China

3 Where on Earth is it?

4 Kunming, Yunnan The whole townDowntown

5 ประตูหน้ามหาวิทยาลัย

6 หอพักของมหาวิทยาลัย

7 สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย

8 On Campus บริการถ่ายเอกสารร้านสะดวกซื้อ

9 โรงอาหารภายในมหาวิทยาลัย

10 เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง... ซื้อของกินนั่งกินของ

11 เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง... ข้างมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัย

12 เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง... Downtown ชุดเล็ก Downtown ชุดใหญ่

13 งานนี้... ไม่อดตาย …!!!

14 ถ้าไม่พอ... ยังมีอีก

15 ยังกับอยู่เชียงใหม่...

16 สำหรับคนกระเป๋าหนัก...

17 Luosiwan International Trade City Outside ViewInside View

18 สถานที่ท่องเที่ยว... ใกล้ๆ Lotus Pond ParkWestern Hills

19 สถานที่ท่องเที่ยว... ไกลหน่อย Yunnan Minority VillageThe Stone Forest

20 ข้อมูลเบื้องต้น... ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรม 12 สัปดาห์ – ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2555 ช่วงเวลาในการเดินทาง – ประมาณวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2555 หลักสูตรการฝึกอบรม ( ̴ 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ) ประกอบด้วย : – วิชาภาษาจีน (Chinese Language) – วิชาธุรกิจจีน (Chinese Business) – วิชาวัฒนธรรมจีน (Chinese Culture) *** ค่าลงทะเบียนเรียนไม่รวมค่า Field trips

21 งบประมาณ ค่าใช้จ่าย YuanBaht ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร (3 เดือน ) ค่าเครื่องบิน ( เชียงใหม่ - คุนหมิง ) ค่าที่พักตลอดหลักสูตร (3 เดือน ) ค่า VISA ค่าใช้จ่ายอื่น ( เช่น ค่าทำ Passport + ภาษาจีน ) 5,000 600 ~ 25,000 ~ 15,000 ~ 3,000 ~ 4,000 รวม ~ 50,000 หมายเหตุ : 1. ลักษณะของห้องพัก : 4 เตียง + 1 ห้องน้ำ + Internet 2. ค่าอาหาร 600 Yuan หรือ ̴ 3,000 บาทต่อเดือน ( รวม ค่าน้ำดื่ม )

22 ข้อควรพิจารณา... ลงทะเบียนเรียน วิชา “ ศท 160 ภาษาจีน ขั้นต้น 1” เป็นวิชาเลือกเสรี ไว้เลย ถึง อย่างไรก็ได้ประโยชน์ ภูมิอากาศ ( ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน มกราคม ) – เดือนตุลาคม : ฝนตกเล็กน้อย อุณหภูมิอยู่ ระหว่าง 11°C – 20°C – เดือนมกราคม : ฝนไม่ตก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 1°C – 15°C อาหารการกิน – เตรียมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้งที่ท่าน ชื่นชอบ ( โปรด ) เพื่อประกอบการปรับตัวใน ช่วงแรก – เตรียมยาสามัญประจำบ้าน ( เช่น ยาแก้อักเสบ และยาแก้ท้องเสีย ) – ห้ามดื่มของมึนเมา / สูบบุหรี่ และควรจะตั้งใจ เรียน

23 ประโยชน์ที่จะได้รับ... มีประสบการณ์ในต่างแดนและการเรียนรู้ วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศที่มีประชากร ( ผู้ซื้อ ) มากที่สุดในโลก และจะเป็น อภิมหาอำนาจด้านธุรกิจ ( ผู้ผลิต / คู่แข่งขัน / คู่ ค้าขายที่ใหญ่ที่สุด ) ในอนาคตอันใกล้ เพิ่มโอกาสในการหางานทำจากองค์กรธุรกิจ ขนาดใหญ่ เข้าใจการประกอบธุรกิจข้ามชาติได้มากขึ้น นำประสบการณ์และความรู้มาใช้ในการ ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือพัฒนาธุรกิจขนาด เล็กที่ต้องการขยายตัว มีเครือข่ายและรู้จักเพื่อนชาวต่างชาติมากขึ้น ได้ท่องเที่ยวและสัมผัสชีวิตชาวจีนเป็นระยะ เวลานาน เพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเองให้ มากขึ้น

24 เงื่อนไขการชำระเงิน... ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ : 1. วิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้จาก “ ปัจจัย ” ที่เกี่ยวข้อง 2. แจ้งความจำนงที่ อาจารย์วัลภา ลิ่มสกุล ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 3. ชำระเงินเป็นงวดๆ ดังนี้ : งวดที่ 1: สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 5,000 บาท งวดที่ 2: สิ้นเดือนกรกฎาคม 255415,000 บาท งวดที่ 3: สิ้นเดือนสิงหาคม 255420,000 บาท งวดที่ 4: สิ้นเดือนกันยายน 255410,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ( ชั้นปีที่ 4) ร่วมฟังการบรรยาย “ สหกิจศึกษา ” ณ เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน ในวันพุธที่ 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google