งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

2 ตารางการเดินทาง 07.30 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 10.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จังหวัดราชบุรี 15.00 น. เดินทางออกจากอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม มุ่งตรงไปยังองค์พระปฐมเจดีย์ 16.30 น. เดินทางถึงองค์พระปฐมเจดีย์ แวะสักการะ และเดินทางกลับโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

3 ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ตั้งอยู่ในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีไทยที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยที่ใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ำ และได้จับจ่ายซื้อของพื้นถิ่น สินค้าหัตถกรรม สินค้าทางวัฒนธรรมหลายอย่างด้วยกัน

4 สิ่งที่ได้รับ การได้พบปะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่เจ้าของภาษา ทำให้ทราบถึงการใช้ภาษาที่ถูกต้องและวัฒนธรรม แต่ด้วยระดับภาษาจีนของข้าพเจ้ายังไม่สามารถสื่อสารให้รู้เรื่องได้ทั้งหมด จึงต้องค่อยๆ ไต่ระดับไปทีละน้อย เพื่อให้สามารถสื่อสารกับเพื่อนชาวจีนได้รู้เรื่องมากที่สุด การนำสิ่งที่อยู่ในห้องเรียนไปใช้กับสถานการณ์จริง การได้ทัศนศึกษาในสถานที่ที่ๆ ไม่เคยได้เดินทางไปมาก่อน เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก

5 ความสำเร็จ ทราบว่า สิ่งที่ได้เรียนในห้องเรียนถูกต้องหรือมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องแก้ไข ได้ใช้เนื้อหาในบทเรียนในสถานการณ์จริงร่วมกับเพื่อนนักเรียนเจ้าของภาษา สามารถพัฒนาทักษะการฟังให้ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง ได้เพื่อนใหม่ที่พร้อมจะเป็นผู้ฝึกภาษาจีนได้ทุกเมื่อ

6 ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากข้าพเจ้าเริ่มเรียนภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงทำให้ระดับภาษาจีนยังไม่สูงนัก อีกทั้งทักษะการฟังและการพูดไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ยากยิ่งขึ้น ตารางการเดินทางแน่นเกินไป ทำให้ไม่สามารถไปในที่ต่างๆ ได้และก่อให้เกิดบทสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนได้อย่างเต็มที่ ความคิดในการต่อราคาของชาวจีนที่มักต่อราคาลงมาเกินเท่าตัวจากราคาขายจริง จึงทำให้ผู้ขายของไม่พอใจหลายครั้ง และข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาจีนให้เพื่อนรู้ได้ในทันที


ดาวน์โหลด ppt บันทึกการทัศนศึกษาร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนมัธยมต้าหลี่ 1 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นางสาวชัชชญา โลเกศเสถียร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google