งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551
ผลการดำเนินงาน งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551

2 อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90)
อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ (ร้อยละ 90) อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51 ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง 90.00% 1,687 1,512 89.63 1,953 1,747 89.45 เขาย้อย 69 58 84.06 76 64 84.21 หนองหญ้าปล้อง 63 45 71.43 71 51 71.83 ชะอำ 183 122 66.67 213 149 69.95 ท่ายาง 216 111 51.39 249 139 55.82 บ้านลาด 34 32 94.12 37 35 94.59 บ้านแหลม 90 79 87.78 104 92 88.46 แก่งกระจาน 81 55.56 56.67 รวมทั้งจังหวัด 2,423 2,004 82.71 2,793 2,328 83.35

3 0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด
0103 เด็กแรกเกิดอายุ 2 วันขึ้นไปได้รับการเจาะเลือด เพื่อตรวจ TSH และมีค่าผิดปกติไม่เกิน ร้อยละ 20 อำเภอ เกณฑ์ ต.ค.50-มีค.51 ต.ค.50-เมย.51 เป้าหมาย ผลงาน อัตรา เมือง (รพ.พระจอมเกล้า) 20.00% 1,750 320 18.29 2,051 374 18.24 (รพ.เพชรรัชต์) 132 38 28.79 154 43 27.92 (รพ.เมืองเพชรฯ) 29 8 27.59 เขาย้อย 66 5 7.58 74 6.76 หนองหญ้าปล้อง 61 12 19.67 70 17.14 ชะอำ 179 55 30.73 210 65 30.95 ท่ายาง 212 53 25.00 238 56 23.53 บ้านลาด 36 4 11.11 39 12.82 บ้านแหลม 77 23 29.87 81 24 29.63 แก่งกระจาน 64 10 15.63 82 15 รวมทั้งจังหวัด 2,606 528 20.26 3,028 607 20.05


ดาวน์โหลด ppt งานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google