งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87)
โรงพยาบาล ขึ้นทะเบียน พฤษภาคม 2553 ยอดสะสม ต.ค. 52 – พ.ค. 53 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ พระจอมเกล้า 9 100 46 42 91.30 เขาย้อย 12 11 91.67 หนองหญ้าปล้อง 1 ชะอำ 13 84.61 ท่ายาง 18 17 94.44 บ้านลาด 2 6 บ้านแหลม แก่งกระจาน 3 รวม 15 111 103 92.79

2 การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2554
ฉีด 1 มิย.-30 สค.54 10,990 ราย (รพ.ค่าย 60 ราย) รพท. 3,170 รพ.เขาย้อย 800 รพ.หนองฯ 420 รพ.ชะอำ 1,400 รพ.ท่ายาง 2,130 รพ.บ้านลาด 630 รพ.บ้านแหลม 2,000 รพ.แก่ง 380

3 ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (คน)
ผลการฉัดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ 1 มิย-3 มิย.54 โรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มเสี่ยง (คน) บุคลากรกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป เป้าหมาย ฉีดแล้ว ร้อยละ พระจอมเกล้า 2350 0.00% 820 556 เขาย้อย 315 485 155 หนองหญ้าปล้อง 162 258 120 ชะอำ 1150 325 28.26% 250 17 6.80% 222 ท่ายาง 1468 662 272 บ้านลาด 573 279 48.69% 54 32 59.3% 182 บ้านแหลม 1300 700 แก่งกระจาน 255 89 34.90% 125 5 4.00% ค่ายรามฯ 30 70 สสจ.เพชรบุรี 130 รวม 7603 693 9.11% 3387 22 0.65% 2071

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
2 มค พค.54

5 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบุรีปีพ.ศ. 2553-2554
จำแนกรายเดือนเปรียบเทียบมัธยฐาน 5 ปี ( ) จำนวน

6 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี
จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย) 2 มค.ถึง 26 พค.54

7 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายอำเภอ

8 ตารางจำนวนผู้ป่วย/อัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2554 จังหวัดเพชรบุรี จำแนกรายอำเภอและรายเดือน (ตามวันเริ่มป่วย)เพื่อการควบคุม ณ 2มค.ถึง 26 พค.54

9 สสอ.ท่ายาง (หนองจอก) รพ.สต.หนอกจอก สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่
1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 18 19 20 21 22 บ่อพันงู 11 3 1 1 พค./2 3 พค./1 10 พค 17 พค 25 พค 30 พค

10

11

12 สสอ.ท่ายาง (หนองจอก) รพ.สต.หนองจอก สัปดาห์ 3-9 10-16 17-23 24-30
สัปดาห์ 3-9 10-16 17-23 24-30 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 5-11 12-18 19-25 26-2 กค.54 ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 หนองจิก 9 3 1 2 28 ,29,30 เมย. 5 พค 8 พค 2ราย 30 พค,1มิย. 22 วัน

13

14 สสอ.ท่ายาง (มาบปลาเค้า)
รพ.สต.มาบปลาเค้า สัปดาห์ 10-16 17-23 24-30 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 5-11 12-18 19-25 ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ตาลกงพัฒนา 1 3 24 เมย 1,2,5 พค. 14 พค 25 พค 1 ราย 27 พค. 2 ราย 20 วัน

15

16 รพ..ท่ายาง รพ.ท่ายาง สัปดาห์ 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54
สัปดาห์ 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 5-11 ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 18 19 20 21 22 23 ท่ายาง 1 3 2 พค 8,11,12 พค. 23 พค 20 วัน

17 400 เมตร 8 พค. 2 พค 23 พค 11,12 พค.

18 รพ..ท่ายาง รพ.ท่ายาง สัปดาห์ 24-30 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28
สัปดาห์ 24-30 1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 5-11 12-18 19-25 ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 หนองแฟบ 5 3 15 พค. 3 ราย 24 พค. 2 ราย 27 พค. 2 ราย 28 พค. 1 ราย

19

20 สสอ.ชะอำ (หนองศาลา) สอ.หนองศาลา สัปดาห์ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่
1-7 พค.54 8-14 15-21 22-28 29-4 มิย.54 5-11 18 19 20 21 22 23 ข่อยกลึงคุม 8 2 1 8 พค 9 พค. 20 พค 23 พค 15 วัน

21 ราย 1 ป่วย 8 พค ราย 4 ป่วย 23 พค

22 สสอ.บ้านลาด(ไร่โคก) รพ.สต.ไร่โคก สัปดาห์ 3-9 10-16 17-23 24-30
1-7 พค.54 8-14 15-21 ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 14 15 16 17 18 19 20 นาน้ำพุ 3 1 2 21 เมย 23 เมย 7 พค 10 พค 14 พค 15,19 วัน

23

24 ประเด็นพิจารณา สถานการณ์เกิดโรคในพื้นที่ Spot map
แหล่งโรค ค่าดัชนีลูกน้ำ กิจกรรมการควบคุม ปัจจัย/สาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมให้สงบได้ แนวทางการแก้ไขปัญหา


ดาวน์โหลด ppt อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรค (TB Treatment Success rate ร้อยละ 87)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google