งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office of information technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office of information technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office of information technology
E-Learning Moodle 2.2.1 ผู้จัดทำ ผศ.บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ นายเปรม อุ่นเรือน น.ส.ศรัญญา บัวเปิด น.ส.ปทุมพร เมืองเมา ปรับปรุง 18 เมษายน 2555

2 หัวข้อบรรยาย สมัครเป็นผู้ใช้ของระบบอีเลินนิ่ง
การใช้งานระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ การใช้งานระบบในฐานะอาจารย์ผู้สร้างวิชา การเพิ่มรายวิชาใหม่ การสร้างแบบทดสอบ การสร้างการบ้าน

3 สมัครเป็นผู้ใช้ใหม่ของระบบอีเลินนิ่ง ( 101 )
E-Learning by Moodle 2.2.1 สมัครเป็นผู้ใช้ใหม่ของระบบอีเลินนิ่ง ( 101 )

4 http://class.nation. ac.th

5 คลิกเพื่อสมัครสมาชิก

6 ตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน เสร็จแล้วคลิกสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

7 คลิกเพื่อไปยืนยันใน E-mail

8 คลิกเปิดจดหมาย account confirmation‏

9 คลิกลิงค์เพื่อยืนยันบัญชีผู้ใช้

10 เสร็จสิ้นการสร้างบัญชีผู้ใช้

11 วิชาที่มีในระบบ

12 E-Learning by Moodle 2.2.1 การใช้งานระบบ ในฐานะผู้ดูแลระบบ ( 201 )

13 ใส่ Username และ Password เสร็จแล้วคลิก Login

14 กำหนดบทบาท

15 คลิกอีเมล คลิก Add

16 แสดงรายการผู้ใช้ และจัดการได้

17 2.ให้สิทธิ์สร้าง Courses 1.ให้สิทธิ์สร้าง Courses

18 3.คลิกอีเมลล คลิก Add

19 ในฐานะอาจารย์ผู้สร้างวิชา ( 301 )
E-Learning by Moodle 2.2.1 การใช้งานระบบ ในฐานะอาจารย์ผู้สร้างวิชา ( 301 )

20 ใส่ Username และ Password เสร็จแล้วคลิก Login

21 คลิกสร้าง Courses

22 คลิกสร้าง Courses

23 ใส่หัวข้อและรายละเอียด

24 เพิ่มทรัพยากร

25 เพิ่มกิจกรรม

26 เพิ่มทรัพยากร URL

27 ผลการเพิ่มทรัพยากร URL

28 การแสดงผลแบบ editing off

29 การเพิ่มรายวิชาใหม่ ( 401 )
E-Learning by Moodle 2.2.1 การเพิ่มรายวิชาใหม่ ( 401 )

30 1.เข้าสู่ระบบ

31 3.คลิก Add a new courses 2.คลิก Add/edit courses

32 แสดงรายวิชาใน Computer Science
และแก้ไขรายวิชา

33 เปลี่ยนกลุ่ม หรือแก้ไขรายละเอียด
ของวิชาได้

34 กำหนดให้ guest เข้าได้

35 ไม่อนุญาตให้ guest เข้าชม อนุญาตให้ guest เข้าชม

36 ใน course administration สามารถ enroll นักศึกษาเข้าวิชาได้

37 มีนักศึกษาในวิชานี้ จำนวน 2 คน

38 E-Learning by Moodle 2.2.1 การสร้างแบบทดสอบ ( 501 )

39 1.เลือกรูปแบบ

40 2.ใส่หัวข้อรายละเอียด

41 3.Quiz ถูกสร้าง

42 4.คลิก Edit quiz

43 5.คลิกเพิ่มแบบทดสอบ

44 6.เลือกแบบทดสอบชนิดเป็น Multiple Choice
7.คลิก Next

45 11.คำตอบที่ถูกที่สุดเลือก 100 %
8.ตั้งลักษณะ 9.ตั้งคำตอบ 10.ตั้งคำตอบ 11.คำตอบที่ถูกที่สุดเลือก 100 %

46 12.ได้คำถาม 1 ข้อ

47 ได้คำถาม 4 ข้อ

48 ธนาคารคำถาม

49 เพิ่มหน้าที่ 2

50 ข้อมูลคำถาม

51 ดูก่อน ก่อนใช้จริง

52 ย้ายคำถามไปวิชาอื่นได้

53 เข้าในฐานะนักศึกษา

54 หน้าจอของนักศึกษา คลิกสอบ

55 ดูข้อมูลก่อนได้

56 เริ่มสอบ

57 ไปสอบหน้าถัดไป

58 ไปสอบหน้าถัดไป

59 ถ้าเสร็จแล้วก็ ส่งทั้งหมด และยืนยันว่าเสร็จ

60 เฉลยด้วยครับว่าตอบไม่ถูก

61 เกือบเต็มร้อยแล้ว

62 ดูได้ว่าใครสอบ ไม่สอบ หรือได้เท่าไร

63 E-Learning by Moodle 2.2.1 การสร้างการบ้าน ( 601 )

64 อาจารย์เข้าระบบ

65 ให้อัพโหลดส่งแฟ้มเดียว

66 เขียนโจทย์ให้ชัด

67 การบ้านพร้อมสำหรับนักศึกษาแล้ว

68 ไปยังสัปดาห์ที่ต้องการได้

69 นักศึกษาจะเห็นแบบนี้
เพื่อส่งการบ้าน

70 เรียนรู้จากแหล่ง .. กลับไปเขียน
แล้วจึงจะส่งการบ้าน

71 นักศึกษาจะส่งการบ้าน

72 1. คลิก Choose a File 2. คลิก เลือกไฟล์ 4. คลิก upload this file 3. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ ต้องการ

73 เลือกประเภทของลิขสิทธิ์

74 กดปุ่ม Save Changes ก็จะส่งการบ้านเสร็จ

75 ผลลัพธ์ว่าส่งแล้ว

76 จอภาพของอาจารย์

77 ทราบว่าส่งมาแล้ว 1 คน

78 บอกวันเวลา และชื่อแฟ้ม

79 จะชม หรือเสนอแนะก็ได้ พร้อมให้คะแนน
ตอบกลับนักศึกษา จะชม หรือเสนอแนะก็ได้ พร้อมให้คะแนน

80 นักศึกษาก็จะเห็นคะแนนของตน

81 แสดงค่าเฉลี่ย

82 นักศึกษาเห็นคะแนน และข้อเสนอแนะ
หรือคำชมของอาจารย์

83 นักศึกษาดูสรุปผลทั้งการบ้าน และผลสอบ

84 เปิด Courses ให้นักเรียนสมัครเอง

85 Who are you? Administrator Course Creator & Teacher Student Guest
Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt Office of information technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google