งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 3 Computer Programming 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 3 Computer Programming 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 3 Computer Programming 1
1.จงเขียนโปรแกรมเพื่อทำการหาค่า 2x เมื่อ x เป็นข้อมูลจำนวนเต็มที่ผู้ใช้ป้อนทางคีย์บอร์ดที่ต้องมีค่าระหว่าง 1 – 10 ตัวอย่างผลลัพธ์ Lab3-1.cpp Input 3 2^3= 8 Input 11 Over than range!!

2 2.หากต้องการพิมพ์ให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้ต้องเขียน code อย่างไร (ใช้for)
Lab3-2.cpp

3 3. จงเขียนโปรแกรมต่อไปนี้
3.1 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเมนูที่รับการคีย์อักขระจากคีย์บอร์ด กด L เมื่อผู้ใช้ต้องการ Load กด S เมื่อผู้ใช้ต้องการ Save กด E เมื่อผู้ใช้ต้องการ Edit กด Q เมื่อผู้ใช้ต้องการ Quit หากผู้ใช้ไม่กดอักขระQโปรแกรมจะวนรอบให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลไปเรื่อย Lab3-31.cpp 3.2.จงเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเมนูรายการร้านขายอาหารอิตาลี ซึ่งมีอาหาร 2 ชนิด คือ SPAGHETTI และ PASTA ให้เมนูมีตัวเลือก 3 อย่างได้แก่ 1 SPAGHETTI ราคา 60 บาท 2 PASTA ราคา 40 บาท 3 Quit โดยจะทำการวนซ้ำรับข้อมูลการซื้ออาหารของลูกค้าทีละรายเพื่อคำนวณรายรับสะสมแล้วแสดงผลเมื่อปิดร้าน(กด 3) Lab3-32.cpp

4 4. จงเขียนเกมส์ทายเลข โดยเราสมมติตัวเลขตัวหนึ่งใส่ในโปรแกรม จากนั้นให้ผู้เล่นเกมส์ทาย (ตัวเลข 1 – 100) หากผู้เล่นทายผิดให้ตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วให้ทายใหม่ หากตอบถูกให้บอกว่าถูกแล้วหยุดโปรแกรม ให้นับจำนวนครั้งของการตอบด้วย Lab3-4.cpp 5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม N แล้ว แสดง เลขคี่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างศูนย์ ถึง N Enter N = 6 1 3 5 Enter N = 10 1 3 5 7 9 Lab3-5.cpp หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน และ N คือค่าที่ป้อน สีแดงแสดงผลลัพธ์

5 7. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าคะแนน และ ตัดเกรดเป็น A, B, C, D และ F ตามลำดับคะแนน A(80-100),B(70-79), C(60-69), D(50-59) และ F(0-49) ตามลำดับ ถ้าคะแนนที่รับมากกว่า 100 ให้แสดงคำว่า ERROR ถ้าต่ำกว่า 0 ให้จบการทำงาน Enter score = 60 C Enter score = 91 A Enter score = 999 ERROR Enter score = 10 F Enter score = -1 Enter score = 0 F Enter score = 100 A Enter score = -99 Lab3-7.cpp หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน

6 Hint: ใช้ do-while ร่วมกับ for
Lab3-8.cpp Enter your name: phas Do you want to do again?:y phas Do you want to do again?:n Thank you

7 9. จงเขียนโปรแกรม รับตัวเลขจำนวนเต็มบวก N แล้วแสดงเลข prime
Lab3-9.cpp Example 1 Enter N = 10 2 3 5 7 Example 2 Enter N = 20 2 3 5 7 11 13 17 19 หมายเหตุ สีน้ำตาลแสดงหมายเลขบรรทัด, สีเขียวแสดงข้อมูลที่ป้อน, สีแดงแสดงผลลัพธ์ และ N คือค่าที่ป้อน หมายเหตุ โปรแกรมจะใช้เวลานานมาก เมื่อ N มีค่าเพิ่มขึ้น หมายเหตุ prime number คือ เลขจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 1 และ ตัวมันเองเท่านั้นที่หารลงตัว


ดาวน์โหลด ppt LAB # 3 Computer Programming 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google