งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1

2 Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 4 75.0094.00 56.0068.00

3 Page 3 ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 2,001.371,750.7287.48 รายจ่ายลงทุน 968.79856.5688.42 ภาพรวม 2,970.162,607.28 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย. 2553 87.78

4 Page 4งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.7516.96 ( หน่วย : ล้าน บาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย. 2553 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) 46.76

5 Page 5

6 Page 6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 591.927 211.123 35.67 รายจ่ายลงทุน 848.90529.6462.39 ภาพรวม 1,440.83740.7651.41 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 25 มิ. ย. 2553

7 Page 7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 Page 8 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้านบาท ) ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 41116.7641019.01 ออมสิน 42216.4642213.38 กรุงไทย 161 6.23123 4.45 SMEs 96 3.89 38 1.72 อิสลาม 46 1.3433 1.11 รวม 1,13644.681,02639.67

9 Page 9 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้าน บาท ) ธนาคาร มูลหนี้ 50,001 – 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 1,500206.101,460232.95 ออมสิน 1,053136.53 30141.23 กรุงไทย 310 39.78 194 27.69 SMEs 273 35.01 164 19.71 อิสลาม 129 17.63 109 14.97 รวม 3,265435.052,228336.55

10 Page 10 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ( หน่วย : ล้าน บาท ) ธนาคาร มูลหนี้เกิน 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 28289.2926266.98 ออมสิน 3510.0950.81 กรุงไทย 30.653 SMEs41.3120.40 อิสลาม 30.733 รวม 7322.07399.57

11 Page 11


ดาวน์โหลด ppt Page 1. Page 2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google