งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 35.0044.00 3 4 72.0093.00 61.0068.00

3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,824.491,422.5077.97 รายจ่ายลงทุน 1,172.29729.08 ภาพรวม 2,996.782,151.57 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 22 เม. ย. 2554 62.19 71.80

4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.4716.31 12.50 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 22 เม. ย. 2554

5

6 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 721.67465.0764.44 รายจ่ายลงทุน 1,245.501,069.59 85.88 ภาพรวม 1,967.171,534.6678.01 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 22 เม. ย. 2554

7


ดาวน์โหลด ppt มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google