งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ROAD MAP ประชาชนสุขภาพดี ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ROAD MAP ประชาชนสุขภาพดี ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ROAD MAP ประชาชนสุขภาพดี ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ สมบูรณ์ สวล. ดี
ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี และใช้นโยบาย ที่เอื้อต่อสุขภาพ ความรู้ การเมือง การเคลื่อนไหว ของสังคม นโยบาย พรบ. กม. กติกา แผนงาน โครงการ งบประมาณ ความรู้ และทักษะผู้ให้บริการ มีการให้บริการ / ดำเนินการ ปชช. มีความรู้ / สนใจ ความรู้ การเมือง การเคลื่อนไหว ของสังคม

4 ส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น ครู-เจ้าของธุรกิจ-อื่นๆ
ผู้บริหาร - รัฐบาล ส่วนกลาง-ภูมิภาค-ท้องถิ่น ผู้ให้บริการ สื่อมวลชน เครือข่าย สส. ครู-เจ้าของธุรกิจ-อื่นๆ อำนาจ บารมี ผลประโยชน์ร่วม เงิน ROAD MAP ADVOCACY ENABLING & EMPOWER MEDIATING - B S C … 5 มิติ หรือมากกว่า สังคมไทย Customer Internal Process Learning & Growth Finance ปชช. ชุมชน สวล. K & T (Std., คู่มือ, ต้นแบบ ฯลฯ) T & PR Alliance & Networking M & E C & D D R O R B R

5 ความคิด สร้างสรรค์ บรรยากาศที่ ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ บรรยากาศ
ที่อิสระ ที่ปลอดภัย การยอมรับคน อย่างไม่มีเงื่อนไข การหลีกเลี่ยง การประเมินจากปัจจัยภายนอก การเข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ประเมิน สิ่งที่คนอื่นทำ หรือคิด คนอื่น ไม่ประเมินเรา สิ่งสกัดกั้น ความคิดสร้างสรรค์ การหลีกปัญหา การเลี่ยงความเสี่ยง การให้เหตุผล ความกดดันจาก คนรอบข้าง การตัดสินใจ & ประเมิน ความเคยชิน ติดรูปแบบ ความคิด สร้างสรรค์ ทำให้องค์กร มีทางเลือกหลายทาง ในการทำสิ่งใหม่ๆ ที่ต่างจากคนอื่น ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญอย่างไร บุคคล ครอบครัว องค์กร มีความสุขจาก ความภาคภูมิใจ ในคุณค่าตนเอง อบอุ่น รื่นรมย์ ผ่อนคลาย นับถือ และ ให้เกียรติกัน ข้อมูลมาก พลังสร้างสรรค์ ทักษะ เปิดใจ เปิดรับประสบการณ์ ทุกประสาทสัมผัส เชื่อมั่นในตนเอง เชื่อมโยง ข้อมูล บอกความรู้สึก ตนเองแก่ผู้อื่น แก่ตนเอง ฟังความรู้สึก ของตนเอง จินตนาการ อารมณ์ขัน ดัดแปลงจาก รัศมี ธันยธร “รากฐานของความคิดสร้างสรรค์”


ดาวน์โหลด ppt ROAD MAP ประชาชนสุขภาพดี ปชช. มีพฤติกรรมสุขภาพ ความรู้ สมบูรณ์ สวล. ดี ชมรมสร้างสุขภาพ บริการ สส. และ สวล. เป็นไปตามมาตรฐาน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google