งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

2 เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น
เปลี่ยนตัวเองให้ได้ ก่อนไปเปลี่ยนคนอื่น

3 4 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม
ทบทวนตัวเอง สร้างแรงจูงใจ จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์

4

5 รูปแบบพฤติกรรมอัตโนมัติ
วงจรความเคยชิน รูปแบบพฤติกรรมอัตโนมัติ รางวัล สิ่งกระตุ้น เวลา สถานที่ บุคคล อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่เพิ่งทำ

6 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
ทบทวนตัวเอง ประเมิน 1. พฤติกรรมสุขภาพและวงจรเคยชิน 2. ความรู้ ความเข้าใจ 3. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

7 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
2. สร้างแรงจูงใจ กลัวไหม (-) อยากไหม (+) 1.ที่เป็นอยู่ มันเป็นปัญหาอย่างไร 2.ถ้าไม่เปลี่ยน จะเกิดปัญหาอะไรตามมา 3.เปลี่ยนแล้ว จะได้อะไรบ้าง

8 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
3. จัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง ตั้งเป้าหมาย จัดสิ่งแวดล้อม หาคนช่วย เติมความรู้และทักษะ เลือกคำพูดสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง ให้รางวัลตนเอง

9 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง
4. แบ่งปัน ประสบการณ์ 1. แนะนำสมาชิกใหม่ (ถ้ามี) 2. ความรู้และทักษะ 3. เรื่องเล่าความสำเร็จ 4. สิ่งท้าทายของฉัน 5. ชื่นชมกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือปรับพฤติกรรมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google