งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มาของความคิดมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มาของความคิดมนุษย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มาของความคิดมนุษย์
ฝนตก ลง มา น้ำไหลเป็นทาง

2 รูปแบบความคิดของคนทั่วไป
ความจริงมีเพียง 1 ความจริงต้องพิสูจน์ได้ ความจริงต้องทำให้คนเชื่อได้

3 ความจริงมีมากกว่า 1 คิดแบบใหม่
ไม่จำเป็นต้องหาหลักฐานมาหักล้างกัน เพียงเพื่อพิสูจน์ความจริง ไม่จำเป็นต้องโน้มน้าว ให้ทุกคนเชื่อในสิ่งเดียวกัน

4 “ความคิดสร้างสรรค์ทางบวก” Cresitive (creative+positive) Thinkink หมายถึง
ความสามารถในการมองหาทางเลือก และทางออกได้หลายๆ ทาง และการผลิตความคิดใหม่ๆได้ทุกเวลา

5 ความคิดสร้างสรรค์ทางบวก. ติดตัวมนุษย์มาแล้วโดยธรรมชาติ แต่
ความคิดสร้างสรรค์ทางบวก ติดตัวมนุษย์มาแล้วโดยธรรมชาติ แต่...จะงอกงาม ผลิดอกออกผล หรือ จะเหี่ยวเฉาไป ขึ้นอยู่กับ วิธีคิดหรือทัศนคติที่คนๆ นั้นมี

6 คิดแบบบวก ความจริง..จริงของใคร..ทำไมจึงคิดอย่างนั้น
คนทุกคนมีคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิ์ และศักยภาพ ที่จะคิดแตกต่าง ความคิดของทุกคนมีค่าและสามารถทำให้เป็นจริงได้

7 เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
วัตถุประสงค์: เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เกื้อหนุนความคิดสร้างสรรค์ของคนรอบข้าง และสร้างบุคลิกที่สร้างสรรค์ให้กับตนเอง

8 ในอดีตจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญ
แต่ปัจจุบันเราสามารถเรียนรู้วิธีที่จะ เพิ่มพูนความสามารถด้านนี้ของเราได้ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

9 ความคิดสร้างสรรค์ทางบวก จำเป็นสำหรับใคร
ผู้บริหาร นำให้เกิดสำเร็จและความก้าวหน้า พ่อ แม่ นำชีวิตเพิ่มความสุขของลูก/ผ่อนคลาย เด็ก นำชีวิตและอนาคตของตนเอง

10 มีการยอมรับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข
บรรยากาศที่ปลอดภัย มีการยอมรับคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีการหลีกเลี่ยงการประเมินจากปัจจัยภายนอก เราไม่ตัดสินสิ่งที่คนอื่นทำหรือคิด คนอื่นไม่ตัดสินเรา มีการเข้าใจอย่างแท้จริง

11 คนจะคิดสร้างสรรค์ได้ก็ต่อเมื่อ
เปิดประตูสมอง มีประสบการณ์มาก มีข้อมูลมาก รับ-เก็บข้อมูลใหม่ได้มาก กล้าคิดแตกต่าง

12 เราจะยอมรับ ความคิดที่ แตกต่าง ได้ดีขึ้นถ้า….
มองที่แก่น ไม่มองที่กระพี้ ตีกันที่แก่น ไม่ตีเรื่องกระพี้ ยอมกันบ้าง ถ้าแก่นพอจะไปได้ เราจะยอมรับ ความคิดที่ แตกต่าง ได้ดีขึ้นถ้า….

13


ดาวน์โหลด ppt ที่มาของความคิดมนุษย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google