งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แนะนำการใช้ฐานข้อมูล Nexis สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2  ขอบเขตเนื้อหาฐานข้อมูล Nexis
 การเข้าถึงข้อมูล  วิธีเข้าฐานข้อมูลและรู้จักหน้าแรก Nexis  วิธีการสืบค้นข้อมูล  ตัวอย่างการสืบค้นข้อมูล  การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล  การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล

3 ทำความรู้จักฐานข้อมูล Nexis
จากหนังสือพิมพ์ วารสาร สำนักข่าวต่าง ๆ ทั่วโลก และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ แบ่งจำนวนรายการที่พบออกเป็น 34,000+ แหล่งค้นคว้า 9,000+ สาระสังเขป 12,000+ เอกสารฉบับเต็ม แสดงผลในรูปแบบบรรณานุกรม, ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 และยังสามารถค้นหาข้อมูลข่าวย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ ถึงปัจจุบัน

4 http://www.lexisnexis.com/ http://www.lib.kmutt.ac.th/online.html
Website ที่จะสืบค้นข้อมูลจาก Nexis ได้ ...

5 2. เลือกชื่อสถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous
การเข้าสู่หน้าแรกของ Nexis 1. พิมพ์ชื่อสถานศึกษาในช่อง NEW คลิก 2. เลือกชื่อสถานศึกษาที่มี อยู่แล้วในช่อง Previous คลิก

6 3. คลิก YES 4. หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูล Lexis คลิก NEXIS.com

7 หน้าแรกเว็บไซต์ NEXIS

8 ช่องทางการสืบค้นข้อมูล
 Subject Directory  Quick Search  Power Search  Search Forms  My News  Market Information

9 วิธีการสืบค้น Subject Directory
เป็นการค้นหาโดยเลือกหัวเรื่องย่อยจากหมวดหมู่ใหญ่ แล้วย่อยลงตามลำดับ คลิกเลือกกลุ่มเรื่องย่อยที่ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Business&Management

10 แสดงรายการเรื่องย่อยของ
Business&Management คลิกเรื่องย่อยที่ต้องการ ตัวอย่าง คลิก Business Technology

11 แสดงรายการหัวเรื่องย่อย แสดงรายการบรรณานุกรม

12 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Power Search
เป็นการสืบค้นที่ซับซ้อนขึ้น มีทางเลือกเพื่อระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น พิมพ์คำค้นที่ต้องการ ใช้คำเชื่อมต่าง ๆ เช่น and , or , and not , w/n , w/s เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น สามารถกำหนดระยะเวลาของข้อมูลได้

13 คำสั่งที่ใช้ในการสืบค้นแบบ Power search และ Search forms
คำเชื่อม and , or , and not คำสั่ง w/n ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ห่างกันไม่เกินระยะที่กำหนด pre/n ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ห่างกันไม่เกินระยะที่กำหนด โดยเรียงตามลำดับก่อน/หลัง w/s ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ภายในประโยคเดียวกัน w/p ใช้ระบุให้คำสืบค้นอยู่ภายในย่อหน้าเดียวกัน สัญลักษณ์ * ใช้แทนค่าอักษรหนึ่งตัว ! ใช้แทนอักษรใด ๆ ที่ตามคำนั้น “ ” ใช้เมื่อคำสืบค้นเป็นวลี

14 สามารถเลือกแหล่งข้อมูลใน Drop-Down List ภายใต้ :
My Source ( แหล่งข้อมูล 20 รายการล่าสุดที่มีการใช้ ) Top Source แหล่งข้อมูล 25 รายการ ซึ่ง nexis.com จัดแหล่งข้อมูลสำคัญและมีผู้นิยมใช้มาก

15 เพื่อดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูล
คลิก I เพื่อดูรายละเอียดของแหล่งข้อมูล

16 เลือกแหล่งข้อมูลด้วยทางเลือก Find more sources
คลิกเลือกแฟ้มกลุ่มแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เช่น Market & Industry

17 เลือกเรื่องย่อยที่สนใจ เช่น Reports & analysis
ปรากฏหัวเรื่องย่อย เลือกเรื่องย่อยที่สนใจ เช่น Reports & analysis

18 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Quick Search
เป็นการสืบค้นอย่างง่าย โดยระบบจะสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปี E-commerce คลิก พิมพ์คำที่ต้องการ

19 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Search Forms
เป็นการสืบค้นที่หน้าจอการสืบค้นจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งข้อมูลที่เลือก คลิก

20 พิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการ

21 หรือเลือกการสืบค้น เป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. News 2. Company 3. People 4. Government 5. Medical 6. Public records 7. Country 8. Markets ในแต่ละกลุ่มจะมี ทางเลือกย่อยลงไปอีก

22 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ My News
มีลักษณะเป็น Current awareness มี 2 ทางเลือก 1. Personal news Real time news

23 วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบ Market information
เป็นการสืบค้นข้อมูลราคาหุ้น และข่าวของบริษัทต่าง ๆ มี 3 ทางเลือก ดังนี้ Market indicators 2. My porfolio Quotes & news

24 การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล
เป็นการแสดงรายการบรรณานุกรมของเอกสาร

25 เป็นการแสดงรายละเอียดของเอกสารอย่างเต็มรูปแบบ

26 การจัดการผลการสืบค้นข้อมูล
1.

27 1. 1. คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการ 2. ระบุรูปแบบการแสดงผล 3.
3. คลิกเพื่อดูรายการก่อนพิมพ์ 4. จากนั้นใช้ทางเลือก Print ของเบราเซอร์ เพื่อสั่งพิมพ์

28 2.

29 1. 4. 1. คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการ 2. ระบุรูปแบบการแสดงผล
3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏใน 3. 4. 4. พิมพ์ address คลิก

30 3.

31 1. 1. คลิกเลือกรายการเอกสารที่ต้องการ 2. ระบุรูปแบบการแสดงผล
3. 3. เลือกรูปแบบไฟล์ คลิก


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google