งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Library Literature & Information Science Full Text

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Library Literature & Information Science Full Text"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Library Literature & Information Science Full Text
โดย สุปริญา ลุลิตานนท์ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ เรืองศรี จุลละจินดา หอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ 26 กันยายน 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Description

3 Library Lit. & Inf. Science Full Text
ฐานข้อมูลสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จัดทำโดย H.W. Wilson Company มีข้อมูลใหม่ทุกเดือน บทความฉบับเต็มจากวารสารกว่า 100 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1994 บรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารกว่า 300 ชื่อ ตั้งแต่ ปี ค.ศ และหนังสือปีละกว่า 8,000 เล่ม รวมทั้งเอกสารการประชุม วิทยานิพนธ์ และจุลสาร

4 การเข้าใช้ฐานข้อมูล ใช้บริการได้ที่ CU Digital Library
คลิกที่ CU Reference Databases คลิกที่ Arts & Humanities Indexes คลิกที่ Library Literature & Information Science Full Text

5 การสืบค้นแบบง่าย (Search)
พิมพ์คำหรือวลีในช่องรับคำค้น คลิกเพื่อค้น เลือกค้นจากเขตข้อมูลที่ต้องการ เลือกปีที่พิมพ์

6 การสืบค้นแบบ SearchPlus
เพิ่มทางเลือกในการสืบค้น ให้ใช้ and, or, not จำกัดการสืบค้นเฉพาะ Field, Full Text หรือ Peer Reviewed กำหนดปีที่พิมพ์

7 การสืบค้นด้วยวิธี Browse
พิมพ์คำค้น เลือก Field ที่ต้องการ ให้มีคำค้นนั้น คลิก Display ระบบจะแสดงคำค้นที่มี บทความในฐานข้อมูล และบอกจำนวนไว้ข้างท้าย เช่น hypertext คลิกเลือกรายการที่ต้องการ

8 การพิมพ์คำค้น จำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงโดยกำหนดเขตข้อมูลที่ต้องการให้มีคำนั้น เช่น spain in au ให้มีคำ spain อยู่ในชื่อผู้แต่ง dt= symposium ให้ประเภทเอกสารเป็น symposium ใช้ and, or, not เชื่อมคำหรือวลีที่จะค้น ใช้ truncation (*) และ wilcards (?) สำหรับคำลงท้ายและคำที่สะกดต่างกัน เช่น librar*

9 การแสดงผลการสืบค้นแบบย่อ (Brief Display)
มี Full Text

10 การแสดงผลการสืบค้นแบบ Full Display
คลิกที่ HTML หรือ TextPDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

11 การแสดงผล Full Text เอกสารฉบับเต็ม เมื่อคลิกที่ HTML

12 การพิมพ์/บันทึก/ส่ง E-mail
สั่งพิมพ์ด้วยคำสั่ง Print ในเว็บเบราว์เซอร์โดยคลิกเลือกบทความที่ต้องการพิมพ์ก่อน ใช้คำสั่ง Save As บันทึกข้อมูลบทความที่ต้องการเป็น text file ตั้งชื่อแฟ้มให้มีนามสกุล .txt ส่ง โดยคลิกเลือกบทความที่ต้องการก่อน หรือ เรียกดู ข้อมูล Full Text แล้วระบุประเภทของแฟ้มข้อมูลที่จะส่ง พิมพ์ชื่อผู้รับ (Mail records to) และชื่อเรื่อง (Mail subject)

13 การออกจากระบบ กลับไปหน้าจอที่มีแถบคำสั่ง Logout คลิกที่ Logout

14 The end


ดาวน์โหลด ppt Library Literature & Information Science Full Text

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google