งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฏอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฏอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฏอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ e-journal รายการนั้นจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1960

2 วิธีการสืบค้น 1. Search :เป็นการสืบค้นโดยใช้คำสำคัญ หรือเนื้อหาที่ต้องการ - Document Search : การสืบค้นโดยใส่วลีหรือคำสำคัญของเนื้อหา สามารถ Add search field ได้ - Author Search : การสืบค้นโดยใส่ชื่อผู้แต่ง เพื่อค้นหาบทความ - Affiliation Search : การสืบค้นโดยใส่ชื่อสถานที่ หรือชื่อมหาวิทยาลัย - Advance Search : การสืบค้นด้วยคำหรือประโยคยาวๆโดยใช้ and or not เชื่อมประโยคเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญ 2. Source : การสืบค้นโดยเอกสารจะเรียงลำดับตามตัวอักษรของหัวเรื่อง และชื่อเรื่อง 3. Analytics : การวิเคราะห์คุณค่าของวารสารโดยดัชนีในรูปแบบกราฟ 4. My Alerts : การตั้งค่าการเตือนเฉพาะบทความที่สนใจ เมื่อมีบทความใหม่เข้ามา 5. My List : จัดเก็บบทความที่สนใจไว้ในรายการส่วนตัว 6. My Setting : จัดเก็บข้อมูลการบันทึกรายการส่วนตัวต่างๆ 3. Live Chat : โปรแกรม Chat สอบถามข้อมูลการใช้งานต่างๆ

3 Register Register : กรอกแบบฟอร์มและ Login เพื่อเข้าใช้บริการ My Alert และ My List หากไม่ต้องการใช้สามารถข้ามไปสู่หน้าจอการสืบค้นได้เลย

4 1.Search : Document Search
ด้วยเขตข้อมูลต่างๆ 2 1 3 4 5 1. Search for : ใส่คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้น 2. in : เลือกค้นเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. Date Range : จำกัดผลการสืบค้นเลือกโดยเลือกปีเริ่มต้น และปีสิ้นสุด 4. Document Type : เลือกประเภทเอกสาร 5. Subject Areas : เลือกสาขาวิชาที่ต้องการ.

5 ผลการสืบค้น 3 1 2 1. แสดงผลการสืบค้นรายชื่อบทความทั้งหมด คลิกที่ชื่อบทความที่สนใจเพื่อดู บทคัดย่อ 2. ถ้าปรากฏคำว่า สามารถคลิกเพื่อดูเพื่อตรวจสอบว่าสามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้หรือไม่มด 3. คลิกที่ช่อง เพื่อเลือกบทความ และคลิกที่ Export เพื่อ Download บทความที่สนใจไปเก็บไว้ในโปรแกรม Endnote

6 Search : Author Search Author Search : การสืบค้นโดยใช้ชื่อผู้แต่ง หรือสถานที่ ในการค้นหาเอกสาร 2 1 3 1. Last Name : ใส่นามสกุลของผู้แต่ง 2. Initials or First Name : ใส่ชื่อของผู้แต่ง 3. Affiliation : ใส่ชื่อหน่วยงานที่สังกัด

7 ผลการสืบค้น Reynold, O แสดงรายชื่อเอกสารทั้งหมดที่ได้ตีพิมพ์ไว้ของผู้แต่งที่ค้นหา คลิกเลือกเอกสารที่ต้องการ หรือสนใจ

8 Search : Affiliation Search
ใส่คำค้น ใส่ชื่อหน่วยงานที่ต้องการ หรือชื่อสถาบันการศึกษาลงในช่องสืบค้น

9 ผลการสืบค้น 1 2 1. Refine Result : จำกัดผลการด้วยเมือง (City) และประเทศ (Country) 2. Affiliation result : ผลการสืบค้นให้ข้อมูลชื่อหน่วยงาน จำนวนผลงาน ชื่อเมือง และประเทศ ให้คลิกที่ชื่อหน่วยงาน เพื่อดูผลงาน

10 Search : Advance Search
1 2 1. Search For : ใส่คำ วลี หรือประโยค ลงในช่องการสืบค้น 2. คำที่ใช้เชื่อมและโค้ด : เมื่อพิมพ์คำสืบค้นเสร็จแล้วให้คลิกที่คำเชื่อม หรือโค้ดที่ต้องการ

11 Refine results : การจำกัดผลการสืบค้น
คลิกเลือกการจำกัด Refine result : จำกัดผลการสืบค้นด้วยเนื้อหา ชื่อผู้แต่ง ปี หน่วยงาน หรือหัวเรื่อง แล้วคลิกที่ Limit to

12 มีในฐานข้อมูล Science Direct
ผลการสืบค้น มีในฐานข้อมูล Science Direct คลิก SFX : software ช่วย link เพื่อให้สามารถหาบทความจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับได้สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปค้นหาจากแต่ละฐานข้อมูลที่บอกรับ

13 2.Source Source : การสืบค้นโดยเลือกข้อมูลสาขาวิชา (Subject Area) ประเภทเอกสาร (Source Type) และเลือกข้อมูลที่ไล่เรียงตามลำดับอักษร A-Z 1.คลิกเลือกหัวเรื่อง 2.หรือคลิกเลือกตัวอักษรนำหน้าชื่อวารสาร 3.คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ

14 คลิกเลือกวารสารจากปีที่ต้องการ
Source คลิกเลือกวารสารจากปีที่ต้องการ ผลการสืบค้นวารสาร Biochemical Journal ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สามารถคลิกเลือกวารสารจากปี

15 Source : ผลการสืบค้น 1.แสดงรายการผลการสืบค้นทั้งหมด
2.คลิกเลือกบทความที่ต้องการ จะปรากฏรายชื่อบทความของปี 2011 จำนวน 30 บทความ คลิกเลือกบทความที่สนใจ

16 Search Result : HTML Text

17 Search Result : PDF File
บทความเอกสารในรูปแบบ PDF File สามารถ Save และ Print เอกสารได้

18 4. แสดงข้อมูลสถิติการใช้
3. Analytics 1.ใส่คำสืบค้น 2.เลือกหัวเรื่อง 4. แสดงข้อมูลสถิติการใช้ 3.เลือกชื่อวารสาร Analytics : การวิเคราะห์ค่าเอกสารโดยใช้ SNIP และ SJR ซึ่งเป็นดัชนีที่ Scopus นำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการวัดคุณภาพวารสาร นอกเหนือจากการใช้ค่า Impact Factor (IF)

19 4. My Alerts My Alert : การตั้งค่าการเตือนเมื่อมีบทความวารสารใหม่ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการเข้ามา สามารถเข้าไป Edit ข้อมูลได้โดยคลิกเรื่องที่สนใจ ข้อมูลจะเก็บไว้ใน My Alert ทันที

20 5. My List บทความที่ถูกเก็บไว้

21 6. My Settings My Setting : รายการข้อมูลต่างๆที่ถูกเก็บ หรือบันทึกในรายการส่วนตัว ต้องสมัครสมาชิกและ Login ทุกครั้งจึงสามารถใช้ได้

22 Chat เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7. Live Chat Chat เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น Live Chat : เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของฐานข้อมูลโดยตรง โดยต้องกรอกข้อมูล ชื่อ และ ก่อนจึงจะสามารถ Chat ได้


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ฐานข้อมูลนี้ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของบทคัดย่อ (Abstract) แต่หากรายการใดเป็นรายการที่ปรากฏอยู่ในวารสารที่ห้องสมุดบอกรับในรูปของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google