งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25/04/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25/04/51

2 เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จาก สำนักพิมพ์ The American Association for the Advancement of Science (AAAS) ครอบคลุม เนื้อหาในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สืบค้น ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 ถึงปัจจุบัน ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม Full Text ในรูปแบบ HTML และ PDF Background & Fact

3 Science Home คลิกเลือกที่ Magazine

4 Science Magazine Home คลิกเลือกฉบับปัจจุบันที่ Current Issue หรือ ฉบับย้อนหลังที่ Previous Issues

5 Table of Contents เลือกดูสาระสังเขปหรือเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF

6 Search by Citation ระบุเลข Volume และ หน้าเอกสารที่ต้องการ แล้วคลิก GO 311 15

7 Basic Search 1. พิมพ์คำค้นหรือวลี 2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. คลิก GO 1 2 3 4 4. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search

8 Advanced Search 1. สืบค้นแบบ Search by Citation2. สืบค้นแบบ Search by DOI 3. สืบค้นโดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้แต่ง 1 2 3 4. เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น 4

9 Advanced Search (ต่อ) 5. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ 6. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 7. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ8. คลิก Search 5 6 7 8

10 Search Results 1. เลือกดูรายการที่ต้องการ 2. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2

11 Abstract ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม จัดการบรรณานุกรม หรือ ดูบทความที่ เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆ

12 Download to Citation Manager

13 Full Text - PDF Print, Save

14 Science News คลิกเลือกดูข่าวที่สนใจ

15 Archive คลิกเลือกอ่านข่าวฉบับย้อนหลังที่ต้องการ

16 Quick Search 1. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก GO2. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 1 2

17 Advanced Search 2. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ 3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิก Search 1. พิมพ์คำค้นหรือชื่อผู้แต่ง และ เลือกรูปแบบที่สัมพันธ์กับคำค้น 2 1 3 4

18 Search Results 1. เลือกดูรายการที่ต้องการ 2. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2

19 Article

20


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล ปรับปรุงครั้งล่าสุด 25/04/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google