งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Science Citation Index Expanded ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 Science Citation Index Expanded
ฐานข้อมูลสหสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 สาขา ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำ 5,300 รายการ มีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1974 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย บทความมากกว่า 14 ล้านเรื่อง บทความใหม่ประมาณ 17,000 บทความต่อสัปดาห์ สาระสังเขปโดยผู้เขียนบทความ 70 % รายการอ้างอิงใหม่ 300,000 รายการต่อสัปดาห์

3 เมนูหลักประกอบด้วย 3 ทางเลือก
1. EASY SEARCH 2. FULL SEARCH 3. LOGOFF

4 EASY SEARCH : ประกอบด้วยทางเลือก 3 ทาง
TOPIC PERSON PLACE

5 การสืบค้นจากหัวเรื่อง : TOPIC SEARCH
1. พิมพ์คำ หรือ วลี - ใช้คำเชื่อมระหว่างคำ เช่น AND, OR 2. เลือกลำดับการแสดงผลข้อมูล - เรียงตามบทความที่ปรากฏคำค้นมากที่สุด - เรียงตามเวลาที่บันทึกในฐานข้อมูล 3. คลิก SEARCH

6 การสืบค้นจากชื่อบุคคล : PERSON SEARCH
สามารถสืบค้นได้ 3 ลักษณะ คือ 1. ชื่อผู้เขียนงานวิจัย 2. ชื่อผู้เขียนที่ถูกอ้างถึง 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ต้องการ

7 ตัวอย่างการสืบค้นจาก ชื่อผู้แต่ง
พิมพ์ชื่อสกุล เว้นวรรค แล้วตามด้วยชื่อต้นไม่เกิน 3 ตัวอักษร เช่น EVANS D เมื่อไม่ทราบชื่อต้น ให้พิมพ์เฉพาะชื่อสกุล เช่น EVANS ไม่ทราบชื่อต้นทั้งหมดให้ใช้ เครื่องหมาย * ต่อท้ายตัวอักษรตัวต้น เช่น EVANS D* ชื่อสกุลที่มีการเว้นวรรค ให้พิมพ์ได้ทั้งเว้นวรรคและไม่เว้นวรรค ใช้ OR เชื่อม เช่น DEVILLE OR DE VILLE ชื่อสกุลมีสัญลักษณ์พิเศษ เช่น O’BRIAN ใช้ OBRIAN

8 การสืบค้นจากชื่อสถานที่ : PLACE SEARCH
1. สถานที่ทางภูมิศาสตร์ (ประเทศ ชื่อย่อรัฐ / จังหวัด) หรือรหัสไปรษณีย์ 2. สถาบัน/นิติบุคคล หรือ มหาวิทยาลัย 3. สถาบันโดยเจาะจงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ 4. ภาควิชา หรือหน่วยงานย่อยของสถาบัน

9 ตัวอย่าง การสืบค้นจาก ชื่อสถานที่
ค้นโดยใช้ชื่อย่อของรัฐ หรือจังหวัดใช้ชื่อย่อ 2 ตัวอักษร เช่น NY (NEW YORK) ชื่อย่อสถาบันหรือบริษัท เช่น ACS - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY คำค้น หรือวลีอยู่สถานที่เดียวกันให้ใช้ SAME เป็นคำเชื่อม เช่น CHULALONGKORN UNIV SAME FAC SCI

10 การสืบค้นเต็มรูปแบบ : FULL SEARCH
1. เลือกฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูล 2. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้น 3. เลือกประเภทของการสืบค้น - การสืบค้นทั่วไป - การสืบค้นว่ามีบทความใดบ้างที่อ้างอิงถึงผู้เขียน หรือบทความที่ต้องการ 4. ระบุคำค้นโดยเรียกชุดคำค้นที่เคยจัดเก็บไว้เพื่อนำมาสืบค้นใหม่

11 ตัวอย่างการสืบค้น Full Search โดยกำหนดบทความฉบับล่าสุด
เลือกฐานข้อมูล SCI เลือกบทความที่มีการบันทึกล่าสุดของฐานข้อมูล SCIในสัปดาห์นี้

12 ผลการสืบค้นโดยต้องการบทความฉบับล่าสุด
ปรากฏว่ารายการผลการสืบค้นมีบทความที่จัดพิมพ์ในปีย้อนหลัง 1999 ด้วย 1998

13 ขั้นตอนการสืบค้น : General Search
Set limits and Sort option TOPIC SEARCH AUTHOR SOURCE TITLE ADDRESS

14 การจำกัดขอบเขตในการสืบค้นแบบ GENERAL SEARCH
Set limits and Sort option ภาษา / รูปแบบของเอกสาร / ผลการจัดเรียง

15 ลักษณะพิเศษที่มีเพิ่มขึ้นใน ผลการสืบค้น : Full Record
รายการที่อ้างถึง (Cited Reference) จำนวนครั้งที่มีการ อ้างถึง(Time Cited)

16 การสืบค้นโดยใช้ : Cited Reference Search
CITED AUTHOR CITED WORK CITED YEAR BASELT DR BIOPHYS J 1989

17 ผลการสืบค้นโดยใช้ Cited Reference Search
CITED AUTHOR CITED WORK VOLUME PAGE YEAR

18 ตัวอย่างการสืบค้น จาก CITED REFERENCE
Cited Author ชื่อสกุลผู้แต่งความยาวไม่เกิน 15 ตัวอักษรใช้ * ท้ายตัวอักษรตัวที่ 15 ตามด้วยอักษรย่อชื่อต้นไม่เกิน 3 ตัวอักษร Cited Work สืบค้นจากชื่อวารสาร ให้ใช้ชื่อย่อ คลิกดูชื่อย่อวารสารจากบัญชีรายชื่อ (Journal abbreviation list) ที่มีในฐานข้อมูล สืบค้นจากชื่อหนังสือ พิมพ์ชื่อย่อคำแรกของหนังสือ 2-3 ตัวอักษร ตามด้วย * สิทธิบัตร - พิมพ์ชื่อเจ้าของสิทธิบัตรคนแรก / พิมพ์หมายเลขสิทธิบัตรที่ Cited Work /พิมพ์ปีพิมพ์ของงานที่ Cited Year

19 การสืบค้นโดยใช้ : Related Records
จะปรากฏบทความที่เกี่ยวข้องกับบทความที่ต้องการ และสามารถคลิกไปดู Full Record ได้ เมื่อคลิกดูบทความที่ทำ Hypertext จะได้บทความที่เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt ดวงจันทร์ พยัคพันธุ์ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google