งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 01/10/51 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 01/10/51 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 01/10/51 จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เป็นองค์กรทางการศึกษาและด้านเทคนิคที่ไม่ แสวงหาผลกำไรและให้บริการข้อมูลด้าน วิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิก 125,000 แห่ง ทั่วโลก Introduction

3 • กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการผลิต • เป็นผู้จัดการประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 30 หัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนากว่า 200 หลักสูตรในแต่ละปี • เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4 1. Browse Publications • Current Issue • All Online Issues 2. Search • Search This Issue • Search All Issues • Search Scitation+SPIN Search Method

5 Browse Publications คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ

6 Browse ไล่เรียงวารสารฉบับปัจจุบัน ไล่เรียงวารสารทุกฉบับที่มีให้บริการ

7 Browse-Current Issue 1. ไล่เรียงตาม Volume/เรียกดู Issue 2. เลือกดูสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF 1 2

8 Browse- All Issues คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

9 1. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ HTML 2. เลือกดูหน้าสารบัญวารสารแบบ PDF 12 Browse- All Issues

10 Search สืบค้นวารสารฉบับปัจจุบัน สืบค้นวารสารทุกฉบับที่มีให้บริการ

11 3 4 5 6 7 8 9 4. ระบุเขตข้อมูล 5. เลือกคำเชื่อม 6. เลือกรูปแบบการแสดงผล 1. เลือกวารสารหรือรายงานการประชุม 2. ระบุปี 3. ใส่คำค้น 7. ระบุช่วงเวลา 8. ระบุ Volume และ Issue 9. คลิก Search Search 2 1

12 Results 1. เลือกรูปแบบการแสดงเนื้อหา 1 2 2. เริ่มการสืบค้นใหม่

13 Abstract ดูรายการอ้างอิง เลือกส่งอีเมล์ หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ดูเอกสารฉบับเต็ม

14 References

15 Full Text - HTML

16 Full Text - PDF Print, Save

17 Add to myArticles, Download Citation 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add to myArticles เพื่อจัดเก็บรายการ หรือ คลิกที่ Download Citation เพื่อถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรมที่ต้องการ 1 2

18 Search Scitation + SPIN

19 คลิกที่ Search Scitation

20 1. ใส่คำค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 2. ระบุเขตข้อมูล4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 6. ระบุ Volume และ Issue7. คลิก Search 3. ระบุคำเชื่อม 12 3 4 5 6 7 Search Scitation+SPIN เลือกแหล่งข้อมูล

21 Advanced Search 1. ใส่ชุดคำสั่ง2. เลือกรูปแบบการแสดงผล 3. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 4. ระบุ Volume และ Issue5. คลิก Search 1 2 3 4 5 เลือกแหล่งข้อมูล

22


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 01/10/51 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google