งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล

2 รายละเอียดฐานข้อมูล ProQuest Medical Library เป็นฐานข้อมูลทางด้าน แพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข ศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1986 - ปัจจุบัน ให้ข้อมูลที่เป็นเอกสารฉบับเต็ม มากกว่า 685 รายชื่อ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูล สาระสังเขปจากฐานข้อมูล MEDLINE ด้วย

3 รายละเอียดฐานข้อมูล รูปแบบ :  Abstract ( สาระสังเขป )  Full Text ( บทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML)  Full Text Image ( บทความ ฉบับเต็มรูปแบบ PDF)  Text + Graphics ( บทความ พร้อมภาพประกอบ )

4 วิธีการสืบค้น 1.Basic Search ( การสืบค้นขั้น พื้นฐาน ) 2.Advanced Search ( การ สืบค้นขั้นสูง ) 3.Topic Guide ( ไล่เรียงตาม กลุ่มหัวเรื่อง ) 4.Publication Search ( ไล่ เรียงตามรายชื่อสิ่งพิมพ์ )

5 Basic Search 1 3 4 5 1. ใส่คำค้น 2. ระบุระยะเวลา 3. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 4. เพิ่มทางเลือกการสืบค้น 5. คลิกปุ่ม Search 2

6 Basic Search : More Search Options 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์หรือ คลิก Browse 2. ใส่ชื่อ ผู้แต่ง 3. ระบุเขต ข้อมูล 4. เลือกประเภท บทความ 5. เลือกประเภท สิ่งพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการ แสดงผลลัพธ์ 1 2 3 4 5 6 7 6. จำกัด ผลลัพธ์

7 Advanced Search 2. ระบุเขต ข้อมูล 1. ใส่คำค้น 3. ระบุ คำเชื่อม 4. จำกัด เขตข้อมูล 5. เพิ่มทางเลือกการ สืบค้น 6. คลิกปุ่ม Search 1 3 4 5 6 2

8 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อ จำกัดการสืบค้น

9 Topic Guide 1. ใส่คำค้น 2. เลือกจำกัดผลลัพธ์ 3. คลิก Find Term 4. คลิกเลือก Filtering tab5. คลิก View เพื่อดูบทความ 6. คลิก Narrow เพื่อดูคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน 1 2 3 4 5 6

10 Publication Search 1. ใส่ คำค้น 2. คลิก Search หรือ 3. คลิกเลือกอักษรเริ่มต้นที่ต้องการ 4. คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่สนใจ 1 2 3 4

11 Publication Search 1. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจาก วารสารเล่มที่เลือก 12 3 2. จำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์ ที่ต้องการ หรือ 3. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

12 Publication : Publication Information

13 Results 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. คลิกประเภทแหล่งบทความ 3. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์ 4. คลิกชื่อเรื่องเพื่อเรียกดูบทความ หรือ 5. คลิกรูปแบบที่ต้องการ 1 2 3 4 5

14 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

15 Article คลิกเพื่อสั่งพิมพ์ บทความ หรือส่ง บทความทางอีเมล์ ค้นหาบทความที่ สัมพันธ์กันบทความที่ เปิดอยู่

16 Marked List 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อดูผลการจัดเก็บ 1 2

17 My Research คลิกเลือก Print, Email หรือ Export บทความที่ได้เลือกไว้

18 Create Your Bibliography 1. เลือก รูปแบบ 2. เลือกลักษณะการแสดง รายการบรรณานุกรม 3. คลิกเลือก Email หรือ Print หรือ Download 1 2 3

19 Email Marked Documents 1. เลือก รูปแบบอ้างอิง 2. เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 4. ใส่หัวเรื่องให้เอกสาร และใส่ข้อความ 5. คลิก Send Email 1 2 3 4 5

20 Export Citations คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export

21 Create a Web Page คลิกเลือก Download เพื่อจัดเก็บรายการ ส่ง Email หรือ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูล

22 Create a Web Page : Download 1. คลิก File 2. คลิก Save as 1 2

23 Create a Web Page : Email 1. ใส่ข้อมูลเพื่อ จัดส่ง Email 2. คลิก Send Email 1 2

24 Create a Web Page : Edit 1. แก้ไข ข้อมูล 2. คลิก Update 2 1

25 Set up Alert 1. คลิกปุ่ม Set Up Alert2. กรอกข้อมูลเพื่อบอกรับบริการ Alert 1 2

26


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 30/03/50 โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google