งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
Journal of Dermatology (Online) วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ ชื่อ Journal of Dermatology (Online) โดย ดนัทธ์ ไชยสิทธิ์ บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 Journal of Dermatology (Outline)
1. ลักษณะของฐานข้อมูล 2. ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล 3. การสืบค้น และการจัดการผลลัพธ์ 4. อื่น ๆ หัวข้อที่แนะนำวันนี้ ประกอบด้วย 1. ลักษณะของฐานข้อมูล 2. ช่องทางการเข้าใช้ฐานข้อมูล 3. การสืบค้น และการจัดการผลลัพธ์

3 Journal of Dermatology (Online)
- เป็นวารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง - สามารถสืบค้น ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ ปัจจุบัน - สามารถได้ข้อมูลในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้ 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF ไฟล์ - สามารถสืบค้นได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ Journal of Dermatology เป็นวารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2006 จนถึงปีปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม หรือ Full Text ได้ 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF

4 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล (ผู้ใช้บริการอยู่ภายนอกเขตมหาวิทยาลัย)
ผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย โปรดติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน โดยสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้ง ได้จากหน้าจอ เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ วิธีเข้าสืบค้น สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายนอกเขตมหาวิทยาลัย ต้องติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อนการเข้าใช้งาน หากไม่ติดตั้งจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถศึกษาคู่มือการติดตั้ง ระบบ SSL VPN ได้จากหน้าจอเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ ตรงส่วนด้านล่างของหัวข้อสืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResource) แล้วเลือกไปยัง How to connect SSL VPN

5 วิธีเข้าสืบค้นข้อมูล (ผู้ใช้บริการอยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย)
เข้าใช้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ โดยเลือกจากหัวข้อ สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ (eResources) แล้วเลือกไปที่ eJournals วิธีเข้าสืบค้น สำหรับผู้ใช้บริการที่อยู่ภายในเขตมหาวิทยาลัย สามารถสืบค้นได้เลยโดยไม่ต้องติดตั้งระบบ SSL VPN ก่อน โดยขั้นตอนแรกเข้าใช้ผ่านทางเว็ปไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ และเลือกที่สืบค้นทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นจึงเลือกต่อไปที่ eJournals

6 จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง ที่วารสารแยกตามสาขาวิชา
แล้วเลือกที่ Cosmetic & Dematology eJournals เมื่อเลือกที่ eJournals เรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนหน้าจอลงมายังข้อมูลส่วนล่างสุด ซึ่งจะทำการแยกวารสารออนไลน์ ในแต่ละสาขาวิชาไว้ให้เลือกตามความต้องการ หลังจากนั้นจึงเลือกไปยังสาขาวิชาที่ต้องการ ในที่นี้คือ Cosmetic & Dematology eJournals

7 หน้าจอจะแสดง หน้าปกวารสาร และรายชื่อวารสาร ที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อ Cosmetic & Dematology หลังจากนั้นจึงเลือกไปยัง วารสารที่เราต้องการค้น โดยคลิกเลือกที่หน้าปกวารสารJournal of Dermatology หน้าจอจะแสดง รูปหน้าปก รายชื่อวารสาร และรายละเอียดเบื้องต้นของการสืบค้นว่าสามารถสืบค้น ได้ตั้งแต่ปีใด จนถึงปีใด หลังจากนั้นเราจึงไปคลิกเลือกยังวารสารที่เราต้องการสืบค้น ในที่นี้คือ Journal of Dermatology

8 หน้าจอจะแสดง หน้า Website ที่ให้บริการวารสาร Online ที่ผู้ใช้บริการ
ได้เลือก พร้อมแสดงปก และรายชื่อวารสารนั้น ๆ เมื่อเลือกที่ Journal of Dermatology ตามที่เราต้องการแล้ว จะปรากฎหน้าจอของเว็ปไซต์สำนักพิมพ์ที่ให้บริการวารสารออนไลน์ฉบับนั้น ๆ ขึ้นมา พร้อมแสดงชื่อวารสาร และรูปหน้าปกวารสาร

9 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
1.เครื่องมือที่ใช้กับวารสาร 2.เมนูวารสาร - ค้นหาฉบับที่วารสาร - ค้นหาบทความ - สมัครสมาชิก - ร่วมส่งบทความ - ข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร 3.ลักษณะพิเศษ และวารสารฉบับพิเศษ 4.ชื่อบรรณาธิการ ค่าความถี่ที่ได้รับการอ้างอิง เลขมาตรฐานวารสาร 5.เลือกวารสารฉบับอื่น ๆ 1 2 4 5 โดยการแสดงผลของหน้าจอจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้กับวารสารออนไลน์ (Journal Tools) เช่น การใช้ RSS feed, ส่งเข้า เตือนข้อมูล UpDate 2) เมนูของวารสาร (Journal Menu) เช่นการค้นหาวารสารฉบับที่ต้องการ, การค้นหาบทความ, ขั้นตอนและรายละเอียดการสมัครสมาชิก, แนวทางการเขียน และส่งบทความ ไปยังวารสาร, ข้อมูลต่าง ๆ ของวารสาร 3) ลักษณะพิเศษ (Special Features) ซึ่งจะบอกถึงสื่อ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่สำนักพิมพ์นี้ให้บริการ และวารสารฉบับพิเศษ 4) บอกรายละเอียดเบื้องต้นของวารสาร ได้แก่ ชื่อบรรณาธิการ, ค่าความถี่ที่ได้รับการอ้างอิง, การจัดอันดับการอ้างอิงของวารสาร, เลขมาตรฐานสากลของวารสาร 5) สามารถเลือกวารสารฉบับอื่น ๆ ที่ต้องการได้ตามความต้องการ (Current issues) 3

10 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)
6.เลือกรูปแบบการสืบค้น 7.วารสารฉบับปัจจุบัน และย้อนหลัง 8.วารสารฉบับพิเศษ 9.บทความที่หัวหน้าบรรณาธิการเลือก และแนะนำ 6 7 การแสดงผลของหน้าจอจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ) 6) การเลือกรูปแบบการสืบค้น รูปแบบต่าง ๆ (Search)ไม่ว่าจะเป็นสืบค้นจากทุกเนื้อหา, เลือกสืบค้นจากสิ่งพิมพิ์ที่ต้องการ, สืบค้นจากวารสารฉบับนี้ หรือหากรู้ปีที่ ฉบับที่ก็สามารถกำหนดขอบเขตการค้นหาได้ 7) เลือกสืบค้นวารสารฉบับย้อนหลังได้ (Current issues) 8) เลือกสืบค้นจากวารสารฉบับพิเศษต่าง ๆ (Special issues) 9) บทความที่หัวหน้าบรรณาธิการเลือก และแนะนำ สามารถเลือกอ่านได้ฟรี (Editor-in Chief Pick’s – Read Free) 8 9

11 หน้าจอจะแสดง และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ (ต่อ)
10 10.บอกการเพิ่มขึ้นของความถี่ที่อ้างอิง 11.บทความที่ได้รับความนิยมในการ Downloadในปี 2010 11 การแสดงผลของหน้าจอจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ต่อ) 10) บอกถึงการเพิ่มขึ้นของความถี่ที่อ้างอิง (Increased Impact Factor) 11) แสดงบทความที่ได้รับความนิยมในการ Download ในปี 2010 สามารถเลือกอ่านได้ฟรี (Top Downloaded)

12 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกวารสารฉบับที่ต้องการแล้ว
1.บอกเดือน ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้า(ต่อจากฉบับที่ผ่านมา) 2.การจัดเก็บข้อมูล และส่งออกรูปแบบการอ้างอิง 3.การเรียงลำดับบทความ (สามารถเลือกไปส่วนที่ต้องการได้เลย) 4.รายละเอียดบทความ -ชื่อบทความ/เลขหน้า/ ชื่อผู้เขียน/การเผยแพร่ครั้งแรก เลข DOI/บทคัดย่อ/เอกสารฉบับเต็ม/การอ้างอิง/การขออนุญาตเมื่อนำไปใช้ 1 2 3 เมื่อเลือกวารสารฉบับที่ต้องการได้แล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ บอกเดือน ปีที่ ฉบับที่ เลขหน้าของวารสาร โดยจะมีลำดับหมายเลขต่อจากฉบับที่ผ่านมา การจัดเก็บข้อมูล และส่งออกรูปแบบการอ้างอิง โดยต้องคลิกเลือกบทความที่ต้องการก่อน (Save to profile / Export cittation) การเรียงลำดับบทความ และคอลัมน์ของวารสาร สามารถคลิกเลือกเพื่อไปยังส่วนที่ต้องการได้เลย (Jump to…) 4) รายละเอียดบทความ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ชื่อบทความ, หมายเลขหน้า, การเผยแพร่ครั้งแรก,เลข DOI, บทคัดย่อ,เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบต่าง ๆ ,การอ้างอิง,การขออนุญาตเมื่อนำไปใช้ 4

13 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความที่ต้องการแล้ว
1.บอกชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน และคอลัมน์ 2.Keywords ของบทความ 3.สาระสังเขป หรือบทคัดย่อ 4.บทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML และ PDF 5.หาบทความที่ใกล้เคียงกับบทความนี้ 6.หาบทความอื่น ของผู้เขียนบทความนี้ 1 4 2 เมื่อเลือกบทความที่ต้องการได้แล้ว หน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) บอกถึงชื่อบทความ, ชื่อผู้เขียน และคอลัมน์ ว่าอยู่ในส่วนของคอลัมน์อะไร 2) บอกถึง Keywords ของบทความ 3) รายละเอียดในส่วนของสาระสังเขป หรือบทคัดย่อของบทความ (Abstract) 4) สำหรับคลิกเลือกบทความฉบับเต็มในรูปแบบ HTML หรือ PDF (View Full Article (HTML) / Get PDF) 5) ค้นหาบทความอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับบทความนี้ (Find more content) 6) ค้นหาบทความอื่น ๆ ของผู้เขียน ที่เขียนบทความนี้ (Find more content written by) 3 5 6

14 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ HTML
1.สาระสังเขป ของบทความ 2.เนื้อหาในแต่ละส่วน ที่ผู้เขียนได้แยกไว้ 3.เมื่อคลิก จะลิงค์ไปยังข้อมูลนั้น (ตย.รูป 1) 4.รูปภาพประกอบ เมื่อคลิกรูปภาพจะขยายใหญ่ 5.สามารถคลิกเลือกไปยังส่วนเนื้อหาที่ต้องการ ตามที่ผู้เขียนแบ่งไว้ 1 5 2 3 4 เมื่อเลือกการแสดงผลของบทความเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ HTML จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาระสังเขป หรือบทคัดย่อ ของบทความ (Abstract) เนื้อหาของบทความแต่ละส่วน แต่ละหัวข้อที่ผู้เขียนได้แยกไว้แล้ว ตัวเชื่อมโยงรูปภาพ หรือตารางประกอบบทความ เมื่อคลิกเลือกหน้าจอจะเลื่อนไปยังรูปภาพ หรือตารางประกอบนั้น ๆ รูปภาพประกอบ เมื่อคลิกเลือกที่รูปภาพ รูปภาพจะขยายใหญ่ขึ้น การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ของบทความ ตามที่ผู้เขียนได้แยกไว้ (Jump to…)โดยสามารถคลิกเลือกหัวข้อ หรือเนื้อหาที่ต้องการได้เลย

15 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล เมื่อคลิกเลือกที่รูปภาพ
ตัวอย่างหน้าจอแสดงผล เมื่อคลิกเลือกที่รูปภาพ รูปภาพที่เราเลือกจะขยายขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม

16 หน้าจอแสดงผล เมื่อเลือกบทความฉบับเต็ม รูปแบบ PDF
1 2 3 เมื่อเลือกการแสดงผลของบทความเป็นเอกสารฉบับเต็ม ในรูปแบบ PDF ไฟล์ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้กับบทความ เช่นการแปลงไฟล์เป็น PDF, แปลงไฟล์เป็น Word Online, การเซฟจัดเก็บบทความ, การพิพม์บทความ, การแชร์บทความ ส่งเข้า แสดงเนื้อหาของบทความตามลำดับเลขหน้า สามารถคลิกเลือกไปยังหน้าที่ต้องการได้เลย (Page Thumbnalls) สามารถคัดลอกเนื้อหาของบทความไปใช้ได้ โดย copy จาก PDF ไฟล์ ไปวางที่ไฟล์ Word ได้เลย เครื่องมือต่าง ๆ เช่น แปลงไฟล์, จัดเก็บ, พิมพ์, ส่งไฟล์ไปยัง เมื่อคลิกเลือก หน้าจอแสดงผลจะเลื่อนไปยังหน้าที่ต้องการ สามารถคัดลอกเนื้อหา นำไปใช้ได้

17 หน้าจอแสดงผล การอ้างอิงของบทความ
แสดงรายละเอียด การอ้างอิงของบทความ เชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมของบทความ หรือเอกสาร ที่ได้รับการอ้างอิง (ถ้ามี) 1 2 หน้าจอแสดงผล การอ้างอิงของบทความ (References)จะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ จะแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของบทความ หรือเอกสารที่บทความนั้น ๆ นำมาอ้างอิง เช่น ชื่อผู้เขียน, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, ปีที่พิมพ์ เป็นต้น สามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรม ของบทความ หรือเอกสาร ที่บทความนั้น ๆ นำมาอ้างอิง (CrossRef, PubMed, Chemport) หรือโยงไปตามขอบเขตที่แต่ละข้อมูลนั้นกำหนดไว้ (ถ้ามีการเชื่อมโยงถึง) (Abstract/FullArticle(HTML)/PDF/References)

18 หน้าจอแสดงผล หากมีการนำบทความนี้ไปอ้างอิง
(Cited By)หากมีการนำบทความนี้ไปอ้างอิงต่อ จะมีรายละเอียดของบทความ หรือเอกสาร ที่นำไปใช้ ว่านำไปอ้างอิงไว้ที่ใด เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางบรรณานุกรมระหว่างกัน หากมีการนำบทความนี้ไปอ้างอิง จะมีรายละเอียดบอกว่านำไปอ้างอิงไว้ที่ใด

19 หน้าจอแสดงผล ข้อมูลเพิ่มเติมของบทความ และวารสาร
1 2 3 หน้าจอแสดงผล ข้อมูลเพิ่มเติมของบทความ และวารสาร จะบอกรายละเอียดดังต่อไปนี้ (How to Cite) แสดงถึงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสาร เช่น ชื่อผู้เขียน, ชื่อบทความ, ชื่อวารสาร, ปีที่, ฉบับที่, หมายเลขหน้า, เลข DOI เป็นต้น (Author information) เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้เขียน ว่าอยู่ที่ใด ทำงานที่ใด พร้อมทั้ง สำหรับการติดต่อ (Publication History) แสดงถึงข้อมูลประวัติของวารสาร เช่นฉบับ และบทความ เผยแพร่ออนไลน์ครั้งแรกเมื่อใด, กำหนดการพิพม์ออกมาเป็นตัวเล่มเมื่อใด เป็นต้น 1) บอกรายละเอียดทางบรรณนุกรมของบทความ 2) ข้อมูลของผู้เขียนบทความ 3) ข้อมูลประวัติของวารสาร

20 library@mfu.ac.th 0 5391 6339 หรือ 0 5391 6330-1
หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ ในส่วนของฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ Journal of Dermatology (Online) หากมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำในการสืบค้นข้อมูล โปรดติดต่อ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า หรือ


ดาวน์โหลด ppt วารสารออนไลน์ เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคผิวหนัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google