งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KMUTT ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KMUTT ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KMUTT ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ

2 ระบบไฟฟ้า Power System
KMUTT ระบบไฟฟ้า Power System

3 Clean Energy Systems Group (CES)
KMUTT 3 ที่มา : กฟผ. Clean Energy Systems Group (CES)

4 Clean Energy Systems Group (CES)
KMUTT ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง กิโลวัตต์) เงินลงทุนทั้งหมด = 478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช. = 219,905 บาท (46%) เงินผู้ร่วมโครงการ = 258,150 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี = 1,200 บาท/ปี กำลังผลิต ต่อ หลัง = 2.25 กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย = 1,200 หน่วย/กิโลวัตต์/ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาท Clean Energy Systems Group (CES)

5 Clean Energy Systems Group (CES)
KMUTT ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% เงินลงทุนทั้งหมด = 478,055 บาท เงินอุดหนุนจาก สพช. = 219,905 บาท (46%) เงินผู้เข้าร่วมโครงการ = 258,150 บาท + อัตราดอกเบี้ย 7% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / ปี.(25 ปี) = 234,607 บาท ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปี = 1,200 บาท/ปี กำลังผลิตต่อหลัง = กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าโดยเฉลี่ย = 1,200 หน่วย/กิโลวัตต์/ปี ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258, ,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท Clean Energy Systems Group (CES)

6 แสดงว่ามาตรการจูงใจ เช่น เงินกู้ปลอดดอก / ดอกเบี้ยต่ำ
KMUTT ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = เงินลงทุนทั้งหมด – เงินอุดหนุน + ค่าบำรุงรักษา หน่วยที่ผลิตได้ต่อ 25 ปี ในกรณีของโครงการบ้าน 10 หลัง กิโลวัตต์) ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = 258,150 + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  4.27 บาท ในกรณีผู้ร่วมโครงการต้องกู้เงินส่วนต่าง ดอกเบี้ย 7% ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย = (258, ,607) + (1,200 x 25) 1,200 x 2.25 x 25  7.74 บาท แสดงว่ามาตรการจูงใจ เช่น เงินกู้ปลอดดอก / ดอกเบี้ยต่ำ มีความสำคัญมากในการส่งเสริมโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ Clean Energy Systems Group (CES)

7 ผลกระทบการขยายตลาดต่อราคาเซลล์แสงอาทิตย์
KMUTT อัตราเพิ่ม (%) ต่อปี 15 % Growth 20 % Growth $ 1.25\ Watt ราคา (ดอลล่าร์/วัตต์) 25 % Growth 30 % Growth 50 % Growth ช่วงปี ค.ศ ผลกระทบการขยายตลาดต่อราคาเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มา : Heliotronics Inc. Clean Energy Systems Group (CES)

8 ที่มา : US. NREL by Christy Herig
ประเทศไทย (โครงการ Rooftop ของ สนพ.) KMUTT ความสัมพันธ์ระหว่าง ต้นทุน ค่าไฟฟ้า และดอกเบี้ยเงินกู้ ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ แบบต่อเชื่อมระบบ ค่าไฟฟ้า (เซ็นต์ ต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปี ค.ศ. 1997 ที่มา : US. NREL by Christy Herig ดอกเบี้ยเงินกู้

9 Electricity from the Sun
KMUTT Electricity from the Sun SUN Direct solar radiation clean ocean renewable solar D T fuel collector Indirect Conversion Solar wind cells Heat engine Direct conversion electricity Clean Energy Systems Group (CES)

10 Main World’s energy resources

11 แผนที่แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
KMUTT แผนที่แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย พลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (14%) กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (50%) กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (36%) ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ Clean Energy Systems Group (CES)

12 12

13 13

14 KMUTT With present growth trend “parity to grid” may be possible around

15 Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW )
KMUTT 900 900 800 800 700 700 650 650 630 600 600 590 Price of Component (Thousand Yen / kW) 500 520 400 300 300 230 230 270 170 200 170 150 130 170 100 100 100 95 80 Module 57% 130 80 130 70 130 70 Invertor 16% 130 60 120 Total Price x1000Yen/kW 1994 1995 110 other BOS 26% 2,000 1996 1,446 1997 1,160 1998 1,030 1999 Installation 48% 1,010 2000 960 2001 Fiscal Year 880 ที่มา : Yoshino Consultant 785 … (33% of 1994) KB:rftcstbd 15

16 16

17 17

18 18

19 19


ดาวน์โหลด ppt KMUTT ไฟฟ้า จาก แสงอาทิตย์ นาย ชาย ชีวะเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google