งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ
คิดก่อนใช้ ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ บ.โทรนาน บ.จ่ายก่อน บ.คิดยาก คิดก่อนใช้ ๑ กิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับ ป.5 ฝึกคำนวณค่าบริการโทรศัพท์จากบริษัทผู้ให้บริการที่มีวิธีการคำนวณค่าบริการไม่เหมือนกัน อภิปรายความแตกต่างระหว่างผู้ที่ควรใช้บริการในแต่ละบริษัท

2 ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ
คิดก่อนใช้ ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ บ.โทรนาน 50 นาทีแรกโทรฟรี นาทีต่อมา นาทีละ 3 บาท ค่าบริการรายเดือน 600 บาท คิดก่อนใช้ ๑ คำนวณค่าบริการบริษัทโทรนาน 300 นาที 50 นาที เป็นเงิน 0 บาท(โทรฟรี) เหลืออีก =250 นาที เป็นเงิน บาท (นาทีละ 3 บาท) ค่าบริการรายเดือน เป็นเงิน บาท (เหมาจ่ายทุกเดือน) รวมการใช้โทรศัพท์ 300 นาทีเป็นเงิน 1,350 บาท ใช้ทั้งหมด 300 นาทีเป็นเงิน?

3 ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ
คิดก่อนใช้ ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ 2. บ.จ่ายก่อน บัตรเติมเงิน 100 นาที 780 บาท บัตรเติมเงิน 200 นาที 980 บาท บัตรเติมเงิน 300 นาที 1,500 บาท บัตรเติมเงิน 400 นาที 1,600 บาท คิดก่อนใช้ ๑ คำนวณค่าบริการบริษัทจ่ายก่อน 250 นาทีสามารถเลือกคิดได้ 3 วิธีดังนี้ ซื้อบัตรเติมเงินแบบ 100 นาที 3 ใบ เป็นเงิน 2,340 ซื้อบัตรเติมเงินแบบ 100 นาที และ 200 นาที รายการละใบ เป็นเงิน 1,760 บาท ซื้อบัตรเติมเงินแบบ 300 นาที เป็นเงิน 1,500 บาท สรุปแล้วควรเลือกวิธีที่ 3 หมายเหตุ: เนื่องจากต้องซื้อบัตรเติมเงินให้เพียงพอกับจำนวนนาทีที่ต้องการใช้ และปริมาณที่ใกล้เคียงและเหมาะสมที่สุดคือ ใช้ทั้งหมด 250 นาทีเป็นเงิน?

4 ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ
คิดก่อนใช้ ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ 3. บ.คิดยาก 90 นาทีแรก บาท นาทีต่อมา นาทีละ 4 บาท คิดก่อนใช้ ๑ คำนวณค่าบริการบริษัทคิดยาก 400 นาที 90 นาที เป็นเงิน 700 บาท(อัตราเหมาจ่าย) เหลืออีก =310 นาที เป็นเงิน ,240 บาท (นาทีละ 4 บาท) รวมการใช้โทรศัพท์ 400 นาทีเป็นเงิน 1,940 บาท ใช้ทั้งหมด 400 นาทีเป็นเงิน?

5 ตัดสินใจเลือกใช้โทรศัพท์ให้กับกลุ่มอาชีพที่แตกต่าง
คิดก่อนใช้ ตัดสินใจเลือกใช้โทรศัพท์ให้กับกลุ่มอาชีพที่แตกต่าง พนักงานขาย นาที พนักงานส่งของ นาที ศิลปิน นาที เจ้าของสวนผลไม้ ,000 นาที คนตกงาน นาที แม่ค้าหาบเร่ นาที (รายได้เดือนละ 3,000) คนขับรถรับจ้าง 450 นาที (รายได้เดือนละ 6,000) คิดก่อนใช้ ๒ กิจกรรมนี้สำหรับผู้เรียนระดับ ป.6 ตัดสินใจเลือกใช้โทรศัพท์จากความต้องการให้เหมาะสมโดยแบ่งเป็นการคำนวณ 2 รอบโดยรอบแรกให้ผู้เรียนสุ่มจับบัตรคำเลือกอาชีพ หลังจากนั้นให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการโทรศัพท์จากบริษัทต่างๆ ทั้ง 3 แห่งสรุปได้ดังนี้ พนักงานขายควรเลือก บ.จ่ายก่อนจะเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 980 บาท พนักงานส่งของควรเลือก บ.คิดยาก เสียค่าใช้จ่าย 740 บาท ศิลปินควรเลือก บ.โทรนาน เสียค่าใช้จ่าย 600 บาท เจ้าของสวนผลไม้ควรเลือก บใโทรนาน เสียค่าใช้จ่าย 3,450 บาท คนตกงาน ควรเลือก บ.โทรนาน เสียค่าใช้จ่าย 630 บาท แม่ค้าหากเร่ ควรเลือก บ.โทรนาน เสียค่าใช้จ่าย 600 บาท คนขับรถรับจ้าง ควรเลือก บ.โทรนาน เสี่ยค่าใช้จ่าย 1800 บาท การคำนวณรอบที่สอง ให้ผู้เรียนสุ่มจับบัตรคำใหม่อีกครั้งให้ได้บทบาทไม่ซ้ำเดิม และให้คำนวณหาค่าบริการที่เหมาะสมต่อไป โดยมีคำตอบเพิ่ม1 รายการคือ การใช้โทรศัพท์บ้านได้นาทีละ 3 บาท โดยมีกลุ่มที่ควรเปลี่ยนคำตอบคือ คนตกงาน ใช้โทรศัพท์บ้าน เสียค่าใช้จ่าย 90 บาท แม่ค้า ใช้โทรศัพท์บ้าน เสียค่าใช้จ่าย 60 บาท


ดาวน์โหลด ppt ฝึกคำนวณค่าโทรศัพท์มือถือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google