งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ

2 Main World’s energy resources

3 Electricity from the Sun
KMUTT SUN Solar deriver energy Direct solar radiation clean ocean renewable solar D T fuel collector Solar wind cells Heat engine Direct conversion Direct conversion electricity Clean Energy Systems Group (CES)

4 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
KMUTT การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มา : US. DOE Clean Energy Systems Group (CES)

5 เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลก หนึ่งในผู้ประดิษฐ์
KMUTT เซลล์แสงอาทิตย์อันแรกของโลก หนึ่งในผู้ประดิษฐ์ คือ Dr. Morton B. Prince เพื่อใช้กับดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐ Clean Energy Systems Group (CES)

6 แผนที่แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย
KMUTT แผนที่แสงอาทิตย์ ในประเทศไทย พลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (14%) กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (50%) กิโลวัตต์-ชม./ตร.ม./วัน (36%) ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ Clean Energy Systems Group (CES)

7

8

9 KMUTT

10 With present growth trend
KMUTT With present growth trend “parity to grid” may be possible around

11

12 Grid Connected Roof Top Price in Japan ( Thousand Yen / kW )
KMUTT 900 900 800 800 700 700 650 650 630 600 600 590 Price of Component (Thousand Yen / kW) 500 520 400 300 300 230 230 270 170 200 170 150 130 170 100 100 100 95 80 Module 57% 130 80 130 70 130 70 Invertor 16% 130 60 120 Total Price x1000Yen/kW 1994 1995 110 other BOS 26% 2,000 1996 1,446 1997 1,160 1998 1,030 1999 Installation 48% 1,010 2000 960 2001 Fiscal Year 880 ที่มา : Yoshino Consultant 785 … (33% of 1994) KB:rftcstbd

13 Aging PV cells / Module (EGAT)
KMUTT

14 แหล่งข้อมูล : กฟผ.

15 WTG นครศรีธรรมราช WTG 1.5 MW WTG 250 kW แหล่งข้อมูล : พพ.

16 Lumtakong WTG

17 ถ้าเรามีลมแรงๆ !

18


ดาวน์โหลด ppt Future Energy Options นาย ชาย ชีวะเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google