งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง
ประกอบด้วย โปรแกรมจัดทำแผนรายประมาณการ ระบบติดตามแผนงานรายประมาณการ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) 1

2 โครงสร้างระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง

3 การจัดทำแผนงานผ่านระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง
รหัสงาน งานบำรุงตามกำหนดเวลา รหัสงาน งานบำรุงพิเศษ รหัสงาน งานบูรณะ รหัสงาน งานปรับปรุง รหัสงาน งานแก้ไขและป้องกัน รหัสงาน งานอำนวยความสะดวก รหัสงาน งานฉุกเฉิน สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) 3

4 ขั้นตอนการทำแผนงานฯ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง
สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) 4

5 กระบวนการอนุมัติแผนงานผ่านระบบฯ

6

7

8 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดรหัสงานบำรุงทาง
กำหนดรหัสงานตามต้องการ เลือกรายการงานตามต้องการ ตรวจสอบรายการงานที่ถูกเลือก

9 ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานใช้คำนวณ (ส่วนที่ 1)
ที่ตั้งโครงการ (จังหวัด) ราคาน้ำมันดีเซลล์ (บาท/ลิตร) ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) ระยะเวลาโครงการ (วัน) ปริมาณงานทั้งโครงการ (ตร.ม.) ระยะทางดำเนินการ (กม.) เงินจ่ายล่วงหน้า (%) เงินประกันผลงาน (%) ดอกเบี้ยเงินกู้ (%) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (%)

10 ขั้นตอนที่ 2 รายละเอียดแผนรายประมาณการ (ส่วนที่ 2)
ประเภทกิจกรรมบำรุงทาง ปีงบประมาณ รายละเอียดสายทาง สภาพทางดิม เหตุผลและความจำเป็น รายละเอียดงานที่จะทำ ผู้รับผิดชอบแผนงาน

11 ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลรายละเอียดวัสดุ (ส่วนที่ 1)
ราคาวัสดุที่แหล่ง ระยะทางขนส่ง วิธีการขนส่งวัสดุ

12 ขั้นตอนที่ 3 งานคอนกรีต ไม้แบบ (ส่วนที่ 2)
คอนกรีตชนิดต่างๆ คำนวณปริมาณไม้แบบ รายละเอียดทรายหยาบบดอัดแน่น

13 ขั้นตอนที่ 4 รายการคำนวณปริมาณงานต่อหน่วย
กรอกปริมาณงาน คำนวณราคางานต่อหน่วย

14 ขั้นตอนที่ 5 รายละเอียดราคาประมาณการ
คำนวณ Factor F กำหนดค่าปรับยอด

15 ขั้นตอนที่ 6 ภาพประกอบแผนรายประมาณการ
สภาพทางเดิม ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ ภาพแผนที่สังเขป Typical Cross-Section

16

17 ตัวอย่างเอกสาร แผนรายประมาณการ (PDF File)

18

19

20

21

22

23

24 กระบวนการอนุมัติแผนงานผ่านระบบฯ

25 4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แผนที่ตำแหน่งแหล่งวัสดุ สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง (Bureau of Maintenance Management) (Department of Highways) 25 25

26 หน้าจอนำเข้าข้อมูลแหล่งวัสดุ

27 5. ระบบติดตามแผนรายประมาณการ

28 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการ

29 หน้าจอแสดงข้อมูล PDF ของแผนรายประมาณการ

30 หน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลเหตุผลการไม่อนุมัติโครงการ

31 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลผู้รับเหมา

32 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลตาม แขวง – สน.บท./สทล. – สงล.

33 หน้าจอสำหรับสืบค้นข้อมูลตามรหัสงาน

34 หน้าจอสรุปความก้าวหน้าพิจารณา

35 หน้าจอสรุปการอนุมัติโครงการ

36 หน้าจอจัดเก็บบันทึกคำสั่ง

37 หน้าจอเพิ่มข้อมูลบันทึกคำสั่ง

38 หน้าจอแก้ไขข้อมูลบันทึกคำสั่ง

39 หน้าจอลบข้อมูลบันทึกคำสั่ง


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศแผนงานบำรุงทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google