งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

One Time Bonus ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ การทำคุณสมบัติ for Bronze,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "One Time Bonus ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ การทำคุณสมบัติ for Bronze,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 One Time Bonus ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ การทำคุณสมบัติ for Bronze,
Silver, Gold ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ 25 April until 23 June ( 8 Week) การทำคุณสมบัติ 1.สร้าง Generation 1 และช่วยให้เขาเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold 2.ทำให้คุณสมบัติเราเป็นตำแหน่ง Bronze,Silver,Gold เช่นกัน Bronze,Silver,Gold Bronze,Silver,Gold Bronze,Silver,Gold

3 10,000 บาท Bronze Step 1 เริ่มต้นเป็น Distributor ขึ้นไป
You Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา star star Bronze Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Bronze G1 G1 Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Bronze เงินโอนจาก bHIP 1000 BV 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 1000 BV 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 3 set x 50 = 150 $ 1500 BV 4. Matching (Cycle ของ G1 x 20%) 150 $ x 20% = 30 $ Total = 480 $ 480 $ x 35 = 16,800 Baht. 10,000 บาท P’Jui & P’Nok & P’ball แถมให้อีก Total 16,800+10,000 = 26,800 Baht

4 45,000 บาท Silver Step 1 เป็น Professional
You Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา star star Silver Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Silver G1 G1 Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Silver เงินโอนจาก bHIP 2500 BV 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2500 BV 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 8 set x 50 = 400 $ 3750 BV 4. Matching (Cycle ของ G1 x 20%) 700 $ x 20% = 140 $ Total = 840 $ 840 $ x 35 = 29,400 Baht. 45,000 บาท P’Jui & P’Nok & P’ball & Mike แถมให้อีก Total 29,400+45,000 = 74,400 Baht

5 50,000 บาท Gold Step 1 เป็น Professional
You Step 2 สร้าง Generation 1 (G1) ซ้ายและขวา star star Gold Step 3 ช่วยให้ G1 เป็น Gold G1 G1 Step 4 ทำให้ตัวเราเป็น Gold เงินโอนจาก bHIP 5000 BV 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 5000 BV 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 17 set x 50 = 850 $ 7500 BV 4. Matching (Cycle ของ G1+G2 x 20%) 2500 $ x 20% = 500 $ Total = 1,650 $ 1650 $ x 35 = 57,750 Baht. 50,000 บาท P’Jui & P’Nok & P’ball & Mike แถมให้อีก Total 57,750+50,000 = 107,750 Baht

6 3,500 บาท Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week
2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Week 1 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 410 410 Total 100 $ 3,500 บาท

7 15,750 บาท Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week
2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Week 2 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 3 set x 50 = 150 $ Total 450 $ 1230 1230 15,750 บาท Carry 410 410

8 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week
Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week Week 3 Silver 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ bronze bronze 3. Cycle Bonus 9 set x 50 = 450 $ 4. Matching (2 Bronze) = 60 $ 5. Promotion 2 Bronze = 20,000 B. Total 810 $ 3690 3690 28, ,000 = 48,350 บาท Carry 290 740

9 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week
Plan for WIN promotion 1. สร้าง Generation 1 = 2 คน / week 2. สอน G1 ให้สร้าง G1 ของเค้า 2 คน / week 1. Turbo Bonus 50 x 2 = 100 $ Week 4 Gold 2. Star Bonus 100 x 2 = 200 $ 3. Cycle Bonus 27 set x 50 = 1350 $ silver silver bronze 4. Matching 2 Silver = 160 $ bronze bronze bronze 4 Bronze = 120 $ 5. Promotion 2 Silver = 90,000 B. 4 Bronze = 40,000 B. Total 1,930 $ 11070 11070 67, ,000= 197,550 บาท Carry 1280 380

10 Work hard as much as you can
And see !! How far you can go….. Good luck Everybody.

11


ดาวน์โหลด ppt One Time Bonus ระยะเวลาการทำคุณสมบัติ การทำคุณสมบัติ for Bronze,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google