งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
PURE LIFE CO.,LTD. ธุรกิจเพียวไลฟ์ ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 1. รับส่วนลด % 2. รับรายได้ค่าบริหารองค์กร ตามแผนการตลาด

3 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง VIP กำหนด (1,500 PV = 1) VIP 1,500 pv 1,500 pv
PURE LIFE CO.,LTD 1,500 PV ( 4,500 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง VIP กำหนด (1,500 PV = 1) VIP L R VIP VIP 1,000 pv 1,500 pv VIP 500 pv 1,500 pv 1 1,500 pv 300 บ. 1,500 pv 1 1,500 pv 300 บ. 1,500 pv 1 1,500 pv 300 บ. 10 3,000 บ./รอบ/วัน 15,000 pv 15,000 pv 90,000 บ./ เดือน

4 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Supervisor กำหนด (4,500 PV = 1) SUP หรือ 3 VIP
PURE LIFE CO.,LTD. 4,500 PV ( 13,500 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ หรือ 3 VIP ตำแหน่ง Supervisor กำหนด (4,500 PV = 1) SUP L R VIP VIP VIP 4,500 pv 1 4,500 pv 1,350 บ. 4,500 pv 1 4,500 pv 1,350 บ. 4,500 pv 1 4,500 pv 1,350 บ. 10 13,500 บ./รอบ/วัน 45,000 pv 45,000 pv 405,000 บ./ เดือน

5 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Manager กำหนด (7,500 PV = 1) M หรือ 6 VIP
PURE LIFE CO.,LTD 9,000 PV ( 27,000 บาท ขึ้นไป ) การคำนวณรายได้ หรือ 6 VIP ตำแหน่ง Manager กำหนด (7,500 PV = 1) M L R VIP VIP VIP VIP VIP VIP 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 10 30,000 บ./รอบ/วัน 75,000 pv 75,000 pv 900,000 บ./ เดือน

6 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง Director กำหนด (7,500 PV = 1) D M M
PURE LIFE CO.,LTD. การคำนวณรายได้ 2M หรือ 9 VIP ตำแหน่ง Director กำหนด (7,500 PV = 1) D M M L R 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 10 30,000 บ./รอบ/วัน 75,000 pv 75,000 pv 900,000 บ./ เดือน

7 การคำนวณรายได้ ตำแหน่ง President กำหนด (7,500 PV = 1) P D D
PURE LIFE CO.,LTD. การคำนวณรายได้ 2D หรือ 6M หรือ 15VIP ตำแหน่ง President กำหนด (7,500 PV = 1) P D L R D 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 7,500 pv 1 7,500 pv 3,000 บ. 10 30,000 บ./รอบ/วัน 75,000 pv 75,000 pv 900,000 บ./ เดือน

8 สำหรับตำแหน่ง SUP ขึ้นไป ของรายได้จากการจับคู่ ของผู้ที่เราแนะนำโดยตรง
PURE LIFE CO.,LTD. Matching Bonus สำหรับตำแหน่ง SUP ขึ้นไป ของรายได้จากการจับคู่ ของผู้ที่เราแนะนำโดยตรง ตำแหน่ง เท่ากันหรือสูงกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 30% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 1 ตำแหน่ง 20% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 2 ตำแหน่ง 10% ตำแหน่ง ต่ำกว่า ผู้ที่เราแนะนำ 3 ตำแหน่ง 5%

9 สำหรับตำแหน่ง Supervisor ขึ้นไป
PURE LIFE CO.,LTD. Matching Bonus สำหรับตำแหน่ง Supervisor ขึ้นไป ของรายได้จากการจับคู่ ของผู้ที่เราแนะนำโดยตรง 30% 20% 10% 5% SUP VIP P D M P 10,000 บ. D 10% 15,000 บ. 30% M 20,000 บ. M 50,000 บ. 20% D 100,000 บ.

10 รักษายอดส่วนตัว 300 PV. ( ทุกตำแหน่ง ) ~ 900 บาทต่อเดือน
PURE LIFE CO.,LTD. รักษายอดส่วนตัว 300 PV. ~ 900 บาทต่อเดือน ( ทุกตำแหน่ง )

11 แผนการตลาด SUP ค่าสมัคร 150 บาท P D M SUP VIP 7,500pv 7,500pv 4,500pv
2D หรือ 6M หรือ 15vip 2M หรือ 9vip P 9,000 pv หรือ 6vip ( 27,000 บาท ) D 4,500 pv หรือ3vip (13,500 บาท ) M 1,500 pv ( 4,500 บาท ) D D SUP L R M M VIP 7,500pv L R 7,500pv L R 4,500pv 4,500pv Matching Bonus 30% 20% 10% 5% 1,500pv 1,500pv SUP 300 บ./วัน 1,350 บ./วัน 3,000 บ./วัน 15,000pv 15,000pv 45,000pv 45,000pv 75,000pv 75,000pv รักษายอด 300 pv. ~ 900 บาท ต่อเดือน ทุกตำแหน่ง 3,000 บ./วัน/รอบ 13,500 บ./วัน/รอบ 30,000 บ./วัน/รอบ 90,000 บ./ด 405,000 บ./ด 900,000 บ./ด

12 คุณทำได้ สร้างงานระบบ 1:2:1 P M D P P P P P P
PURE LIFE CO.,LTD. คุณทำได้ สร้างงานระบบ 1:2:1 คุณ P M D M P D D P M 21,000 21,000 สัปดาห์ที่ 1 30%= 6,300 30%= 6,300 3,000 บาท D P M P D M P D M P D M สัปดาห์ที่ 2 6,000 บาท สัปดาห์ที่ 3 D M M D D M M D D M D M D M M D 12,000 บาท สัปดาห์ที่ 4 M M M M M M M M M M M M M M M M 24,000 บาท รวมรายได้ 45,000 บาท M/วัน M/วัน Matching 12,600 บาท รวมทั้งหมด 57,600 บาท รายได้ 3,000 บาท/วัน รายได้ 90,000 บาท/เดือน Matching


ดาวน์โหลด ppt ค่าสมัครเพื่อร่วมธุรกิจ 200 บาท สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google