งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา

2 ความหมายของอินเตอร์เน็ต
มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol)

3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น หมายเลข IP Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ

4 การจัดแบ่งหมายเลขไอพี
แบ่งออกได้เป็น 5 คลาส (Class) คือ A, B, C, D และ E Class Range A ถึง B C D E

5 ไอพีเวอร์ชั่น 6 (Internet Protocol Version 6: IPv6)
บางครั้งเรียกว่า (Next Generation Internet Protocol : IPng) ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้ดีในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Gigabit Ethernet, OC-12, ATM และในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถทำงานในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพต่ำได้ เช่น wireless network

6 ความแตกต่างระหว่าง IPv6 และ IPv4
มีอยู่ 5 ส่วน การกำหนดหมายเลขและการเลือกเส้นทาง (Addressing & Routing) ความปลอดภัย อุปกรณ์แปลแอดเดรส (Network Address Translation: NAT) การลดภาระในการจัดการของผู้ดูแลระบบ การรองรับการใช้งานในอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices)

7 รูปแบบของแอดเดรส IPv4 และ IPv6
Network prefix interface ID IPv4 IPv6 aaa.aaa.aaa.aaa xxxx a : เลขฐาน 10 128 bits xxxx = 0000 ถึง FFFF ; เลขฐาน 16

8 ตัวอย่างหมายเลข IPv6 3FEE:085B:1F1F:0000:0000:0000:00A9:1234
เขียนย่อได้คือ 3EFF:85B:1F1F::A9:1234

9 โดเมนเนม (Domain Name)
คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของเครื่องบนอินเตอร์เน็ต cmru.ac.th Domain Name IP Address

10 รูปแบบของชื่อโดเมน จะแบ่งออกเป็นระดับชั้น ได้ดังนี้
ชื่อองค์กร ส่วนขยายประเทศ ส่วนขยายบอก ประเภทองค์กร . ประเภทขององค์กร ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ

11 ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร
ความหมาย กลุ่มองค์กร ส่วนขยายประเภทองค์กร กลุ่มธุรกิจการค้า Commercial Organizations com หรือ co สถาบันการศึกษา Educational Organizations edu หรือ ac หน่วยงานรัฐบาล       Government Organizations gov หรือ go หน่วยงานทางทหาร Military Organizations mil หรือ mi หน่วยงานที่เกี่ยวกับเครือข่าย Networking Organizations net องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Non-commercial Organizations org หรือ or

12 ส่วนขยายบอกประเทศ ส่วนขยายประเทศ ประเทศ fr ฝรั่งเศส in อินเดีย be
เบลเยี่ยม it อิตาลี ca แคนาดา jp ญี่ปุ่น de เยอรมันนี ru รัสเซีย es สเปน us อเมริกา fi ฟินแลนด์ th ไทย ie ไอร์แลนด์ uk อังกฤษ

13 ยูอาร์เอล (Uniform Resource Locator: URL)
คือ รูปแบบของการเรียกใช้บริการในอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอ้างอิงเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้

14 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP)
คือ โปรโตคอลที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้ข้อมูลสามารถ รับ – ส่งข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายได้

15 (Internet Service Provider: ISP)
คือ บริษัทที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

16 (File Transfer Protocol: FTP)
คือ โปรโตคอลหรือบริการ ที่ใช้สำหรับโอนย้ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ในการรับข้อมูล (Download) และการส่งข้อมูล (Upload)

17 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
คือ โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องในฝั่ง Client มีหน้าที่ในการส่งคำขอข้อมูลเพื่อขอดูเว็บ และนำเสนอข้อมูลเว็บ

18 HTML (Hyper Text Markup Language)
คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ โดยมีรูปแบบคำสั่งที่เรียกว่า Tag ในการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ

19 รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML
<head> <title> Home Page </title> </head> <body> <p> นี่คือโฮมเพจ </p> </body> </html>

20 รูปแบบการเชื่อมโยงการทำงานของอินเตอร์เน็ต

21 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต
ด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า การเงินการธนาคาร ความบันเทิง

22 บริการที่สำคัญในอินเตอร์เน็ต
บริการโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) บริการค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) บริการด้านการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นได้แก่ UseNet บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องได้แก่บริการ Telnet บริการด้านการรับส่งข่าวสาร ได้แก่ บริการ , IRC ,Chat, Msn, PIRCH, QQ บริการข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ บริการ (World Wide Web: WWW) ดังนี้ Web board, Guestbook, Remote Access

23 - บริการ World wide web (WWW) เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่มหึมา ภายในบรรจุหนังสือมากมาย สามารถทำการเชื่อมโยงไปมาหากันได้เหมือเครือข่ายใยแมงมุม Web Site คือ การจัดเก็บ Web Page รวมกัน Web Page เอกสารข้อมูลในแต่ละหน้าของ Web Site ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา HTML แต่ละหน้ามีทั้งข้อมูล , รูปภาพ , หรือ ข้อมูลมัลติมีเดีย Home Page คือ หน้าแรกสุดของ Web Page Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการบริการเว็บโดยจัดเก็บ Web Page รวมกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google