งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP Address เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP Address เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP Address เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4 (IPV4) มีทั้งหมด 32 บิต โดยเขียนในรูปเลขฐานสิบ 4 ตัว คั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น โดยหมายเลข IP จะประกอบด้วยกันสองส่วนหลักคือ Network Address หรือ Network ID และ Host Address หรือ Host ID Network ID Host ID เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เปลี่ยนแปลงได้

2 Class ของ IP Address แบ่งได้ 5 Class ด้วยกัน ที่ใช้จริงในปัจจุบันมีอยู่ 3 Class คือ Class A, B และ C Class First bits Range of IP จำนวน Host สูงสุด จำนวนบิต A ถึง 16,777,216 24 B 10 ถึง 65,535 16 C 110 ถึง 254 8 D 1110 ถึง - E 1111 ถึง

3 Class ของ IP Address Class A เหมาะสำหรับใช้งานในระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มาก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 16.7 ล้านเครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127 บิตแรก จะมีค่าเป็น 0 โดยในการใช้งานจริงหมายเลขเริ่มต้น และหมายเลขสุดท้ายจะไม่ถูกนำมาใช้งาน สำหรับหมายเลข เป็นที่สำรองไว้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ที่เรียกว่า Loopback testing Class B เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 65,535 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 128 ถึง 191 สองบิตแรกมีค่าเป็น 10 Class C เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 254 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 192 ถึง 223 สามบิตแรกจะมีค่าเป็น 110

4 Default Subnet Mask เป็นค่าที่ใช้สำหรับแบ่งเน็ตเวิร์กออกเป็นเน็ตเวิร์กย่อย กรณีที่ต้องการจัดสรรหมายเลขไอพี ให้หน่วยงานตามจุด หรือสาขาต่าง ๆ Class Net Mask เลขฐานสิบ Net Mask เลขฐานสอง A B C

5 การแบ่ง Subnet ของ Class C
เนื่องด้วยปัจจุบัน IP Address ที่มีใช้งานส่วนมากเป็นคลาส C เกือบทั้งหมด กล่าวคือเราใช้ 8 บิต ด้านขวาสุดของ IP Address ในการกำหนด Host Address (Host ID) ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการทำการ Subnet ในคลาส C ก็คือการแบ่งข้อมูล 8 บิต ของ Host Address ออกเป็น Subnet Address และ Host Address ใหม่นั่นเอง สรุปการแบ่ง Subnet ของคลาส C ที่นำมาใช้งานจริงได้ 5 แบบ ดังตารางต่อไปนี้

6 การแบ่ง Subnet ของ Class C
Subnet Mask (เลขฐานสิบ) Prefix จำนวนเครือข่ายย่อย (Subnet) จำนวนเครื่องลูกข่าย (Host) 2 /26 4 62 3 /27 8 30 /28 16 14 5 /29 32 6 /30 64

7 การแบ่ง Subnet ของ Class C
ตัวอย่าง สมมติบริษัท A ได้ IP Address คลาส C มี IP Address เป็น และ Net Mask แสดงว่า Host ID เป็น 8 บิต ทั้งนี้บริษัท A สามารถใช้งาน IP Address สำหรับจ่ายให้เครื่องพีซีต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ ถึง ( กับ สงวนไว้) การคำนวณจำนวนโฮสต์ใช้สูตร 2n – 2 n คือ จำนวนบิตของหมายเลขโฮสต์ ดังนั้น จำนวนเครื่องลูกข่าย ของ ในคลาส C หาได้จาก 28 – 2 = 256 – 2 = 254 เครื่อง

8 Classless IP Address ในการใช้งานไอพีแบบธรรมดา จะเห็นว่าสิ้นเปลืองไอพีจำนวนมาก วิธีแก้คือแบ่งไอพีเป็นแบบ Classless คือเอาจำนวนบิตของ Net ID โดยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นค่าดีฟอลต์ คือ 8, 16, 24 (Class A,B,C) อีกต่อไป โดยเราสามารถแบ่งได้แบบอิสระ เช่น /24 เป็น IP Class C มี Net ID 24 บิต และ Host ID 8 บิต สามารถนำไปจ่ายให้เครื่องลูกข่ายได้ 254 เครื่อง ถ้าหากหน่วยงานที่ใช้มีสาขาย่อยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถแบ่งไอพีออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สาขาต่างจังหวัดนำไปใช้งานก็สามารถทำได้เช่นกัน เช่น Network address Subnet mask (/26)

9 ช่วงของไอพีที่ใช้งาน
Classless IP Address ทำการแปลง Subnet mask เป็นเลขฐานสองจะได้เป็น บิตสุดท้ายเท่ากับ 2 บิต ที่ใช้ทำเป็น Subnet เหลืออีก 6 บิตใช้ทำ Host ID (26 – 2 = 62 เครื่อง) Subnet ช่วงของไอพีที่ใช้งาน Boardcast to to to to

10 Private IP Address เรียกกันว่าไอพีปลอม หรือไอพีภายใน ถูกนำมาใช้สำหรับองค์กรที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอพีปลอมนั้นปัจจุบันถูกนำมาใช้งานในการจ่ายให้เครื่องลูกข่ายในองค์กร เช่น ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทำเป็นระบบ NAT ในการจ่ายไอพีให้เครื่องลูกข่ายในองค์กร ใช้ทำระบบ Intranet ใช้งานในองค์กร Class Range of IP A to B to C to

11 DNS (Domain Name System)
เป็นระบบการแปลงชื่อ Host เป็น IP และแปลง IP เป็น Host เช่น <> การแปลงชื่อ Host เป็น IP เรียกว่า Forward Mapping การแปลง IP เป็น Host เรียกว่า Reverse Mapping หน่วยงานที่ดูแลโดเมนเนมสากลคือ InterNIC ( หน่วยงานที่ดูแลโดเมนสัญชาติไทยคือ THNIC (

12 โดเมนเนม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ โดเมนเนม 2 ระดับ เช่น se-ed.com
โดเมนเนม 3 ระดับ เช่น feu.ac.th 2 ระดับ 3 ระดับ คำอธิบาย .com .co.th องค์กรธุรกิจ .net .net.th ผู้ให้บริการด้านเครือข่าย .org .or.th หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร .edu .ac.th สถาบันการศึกษา .gov .go.th หน่วยงานราชการ .mil .mi.th หน่วยงานทางทหาร - .in.th บุคคลทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt IP Address เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google