งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ต INTERNET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ต INTERNET."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ต INTERNET

2 รู้จักกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก มีมาตรฐานการรับ-ส่งข้อมูลที่เหมือนกัน โดยที่ ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะเป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือจะเป็นเสียงก็ได้ รวมทั้งยังมีความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในแหล่ง ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3 รูปแบบการให้บริการ บนอินเตอร์เน็ต
World Wide Web (WWW) Electronic Mail ( ) Internet Relay Chat (IRC) File Transfer Protocol (FTP)

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต
แทนโทรศัพท์ แทนไปรษณีย์ เพื่อความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อประกอบธุรกิจ

5 ทำความรู้จักกับ Domain Name
Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูกเรียกแทนการเรียกเป็นหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึ่งการตั้งชื่อจะใช้เป็นตัวอักษรแทน

6 Domain Name ประกอบด้วย
ชื่อองค์กร ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร ส่วนขยาย บอกประเทศ

7 Domain Name(ต่อ) ชื่อองค์กร เช่น A-Z 0-9 ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร
com หรือ co องค์กรเอกชน edu หรือ ac สถาบันการศึกษา gov หรือ go องค์กรของรัฐ mil หรือ mi องค์กรทางทหาร org หรือ or องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร net องค์กรให้บริการเครือข่าย ส่วนขยายบอกประเทศ เช่น th(ประเทศไทย), uk(อังกฤษ), us(อเมริกา)


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ต INTERNET.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google