งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต (Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต (Internet)

2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
มาจาก คำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกัน

3 อินเทอร์เน็ตทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4 ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
พัฒนามาจากโครงการวิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของประเทศ สหรัฐอเมริกา คือAdvanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี ค.ศ. 1969

5 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี พ.ศ ที่ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้สามารถติต่อสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้

6 พ.ศ.2533 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and Research Network : ThaiSARN)

7 ThaiSarn ในระยะแรก มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8 คอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต รู้จักกันได้อย่างไร

9 การทำงานของอินเทอร์เน็ต
มีโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

10 โปรโตคอล (Protocol) คือ กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการติดต่อสื่อสารของคอมพิวเตอร์

11 IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

12 โดเมนเนม (Domain name system :DNS)
คือการตั้งชื่อหรือตัวอักษรขึ้นมาแทนที่ IP address ซึ่งสะดวกในการจดจำมากกว่า

13

14 บริการที่พบได้ในอินเทอร์เน็ต?
1.World Wide Web

15 ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต
(Uniform Resources Locator : URL)

16 ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์
(web browser) ในการดูข้อมูล

17 2.Electronic mail e-mail address ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (User name) @
ชื่อโดเมน (Domain name) name เช่น

18 หลักการทำงานของ E-mail
Mail server ของ มก.ฉกส. (mail.csc.ku.ac.th) Mail server ของ Yahoo (yahoo.com) ผู้ส่ง

19 ประเภทของ Corporate คือ อีเมล ที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นให้กับพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรนั้น เช่น

20 Free e-mail คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น
Hotmail  Yahoo Mail  Thai Mail  Chaiyo Mail 

21 บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)
การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การอัพโหลดไฟล์ (Upload File)

22 บริการโอนย้ายไฟล์ 1. Download File
คือ การรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

23

24 บริการโอนย้ายไฟล์ (ต่อ) 2. Upload File
คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

25 เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลด
เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลด ไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์

26 บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message)
คือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย

27 MSN Messenger

28 บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
Web directory Search Engine การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search) การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search)

29 1. Web directory คือ การค้นหาโดยการเลือก Directory ที่จัดเตรียมและแยกหมวดหมู่ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เช่น

30 2. Search Engine การค้นหาข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Search โดยการเอาคำที่เราต้องการค้นหาไปเทียบกับเว็บไซต์ต่างๆ ว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีคำที่เราต้องการค้นหา จากนั้นจะแสดงชื่อเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องขึ้นมา แบ่งได้ 1. การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search) 2.การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search)

31 2.1 การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search)
Key word ที่ต้องการสืบค้น

32 เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล

33 บริการกระดานข่าวหรือ เว็บบอร์ด (Web board)
เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ ในหัวข้อที่สนใจ

34 ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นการสนทนาออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าไปยัง website ที่ให้บริการ เช่น

35 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

36 โทษของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการล่อลวงมากขึ้น
มีสื่อลามกอนาจารเพิ่มมากขึ้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อาจเกิดขึ้นได้ มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย เด็กนักเรียนจะเสียเวลากับการเล่น เกมส์ออนไลน์มากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google