งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce
Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

2 Domain Name คือ ชื่อ ที่ใช้แทนกลุ่มตัวเลข IP Address
IP Address คือการกำหนดรหัสของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน เป็นตัวเลข 4 กลุ่ม เช่น เพื่อจะได้สื่อสารอ้างอิงถึงกันในเครือข่ายอินเตอร์เนตได้ทั้งโลก แต่เนื่องจากจดจำได้ยาก จึงมีการพัฒนา Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทนเลขดังกล่าวนี้ เช่น Domain Name = IP Address =

3 การทำงานของระบบ Domain Name
มีการใช้เครื่อง Name Server หรือ Domain Name Service ; DNS ใช้เก็บชื่อโดเมนต่างๆ และเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไว้ เมื่อผู้ใช้เรียกดูข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยอ้างชื่อโดเมน เครื่องเนมเซิฟเวอร์ดังกล่าวจะค้นเลข IP ที่ตรงกับชื่อโดเมนนั้นให้อัตโนมัติ การใช้ระบบโดเมนเนมต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเดียว ซ้ำไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรกลางในการจัดการรับจดชื่อเหล่านี้ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีหน้าที่รักษามาตรฐานและดูแลโดเมนเนมทั่วโลก คือ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) โดยมี บริษัท Network Solutions เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสหรัฐ ให้บริการดูแลการจดทะเบียน คิดค่าจดชื่อละ 35 U$

4 การจองชื่อ Domain Name
หลักการจดทะเบียนโดเมนเนม ยึดหลักใครจดก่อนได้ก่อน โดยไม่สนใจว่าชื่อนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้จดทะเบียนแต่อย่างใด ปัจจุบัน Network Solution ปล่อยให้เกิดการแข่งขันในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว อัตราค่าบริการจึงถูกลง โดยประมาณ 10-25U$ ต่อปี (400 – 1000 บาทต่อปี) กลุ่มของชื่อโดเมนเนมนั้นมีการแบ่งเป็นระดับ ระดับสูงสุด (Top Level) ซึ่งเป็น Domain Nameที่ Network Solution ได้สิทธิ์ผูกขาด ดังนี้

5 กลุ่มของชื่อโดเมนเนม
.com Commercial Website .net Network , Organization Website .mil Military Website .gov Government Website .edu education or Academic Website .org Organization or Privatization web

6 Thailand Domain Name Thailand Network Information Center ; หรือ thnic เป็นผู้ดูแล (www.thnic.com) มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนไทย (.th) 800 บาทต่อปี โดเมนไทยกลุ่มย่อย (Secondary Level) ได้แก่ .co.th เว็บไซต์บริษัทเอกชน .go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล ระดับกรมขึ้นไป .or.th เว็บไซต์ของภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม หรือ องค์กรอิสระ .ac.th เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในไทย หลักการจดของ thnic จะคำนึงความสัมพันธ์ของชื่อกับผู้ขอจดชื่อด้วย ด้วยการแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ส่วนการจดโดเมนเนมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับชื่อโดเมน thnic จะให้ใช้ .in.th

7 ความสำคัญของโดเมนเนม
โดเมนเนมที่คุ้นหูหรือเดาง่ายเป็นที่ต้องการมาก เพราะทำให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องลงทุนในการโฆษณาชื่อเว็บไซต์มาก ลูกค้าก็สามารถสุ่มเดาชื่อเข้ามาได้โดยง่าย จึงเกิดธุรกิจหากินกับการจองชื่อโดเมนเนมแล้วนำมาขายกลับ จากหลักการใครจดก่อนได้ก่อน ทำให้มีคนหัวใสจองชื่อเมนไว้แล้วนำมาขายแก่เจ้าของชื่อในราคาแพง เรียกพวกนี้ว่า Cybersquatter ปัจจุบัน ICANN ต้องออกมาปกป้องชื่อโดเมนที่มีชื่อเสียงเพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวและมีการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีกับ WIPO (World Intellectual Property) เพื่อตัดสินคดีเกี่ยวกับการแย่งสิทธิ์ โดเมนเนม

8 วิธีการจดทะเบียน Domain Name
ทดลองค้นหา และจดทะเบียนโดเมนเนม ในห้องปฏิบัติการ

9 Lab Assignment ค้นหาชื่อ Domain และ IP Address ต่อไปนี้ และระบุว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร 7-11.com Fogdog.com Central.co.th ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย มาทั้งหมด ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ของสินค้าอุปโภค บริโภค 5 ไซต์

10 ภาษา HTML เบื้องต้น HTML = Hypertext Markup Language
เป็นภาษาสำหรับการเขียนเว็บเพจโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย ใช้แสดงตัวอักษรเพียงอย่างเดียว คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลจะอยู่ในเครื่องหมาย <…> Tag ไฟล์ HTML จะใช้นามสกุล .html หรือ .htm สามารถเปิดอ่านได้ทุก editor

11 โครงสร้างภาษา HTML <HTML> <HEAD> <Title>
Document title </Title> </HEAD> <BODY> </BODY </HTML> TAG Closed

12 องค์ประกอบของ TAG ใน HTML
Meta TAG ; ใช้อธิบายเนื้อหาของข้อความในไฟล์นั้นแบบย่อๆ มีประโยชน์มนการสร้าง keyword (คำสำคัญ) เพื่อให้ Search Engine ทั้งหลายค้นได้ง่าย เป็นวิธีที่นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใช้สร้างดัชนีค้นหาให้ search engine ค้นพบได้โดยง่าย ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ TITLE เป็นคำสั่งแสดงชื่อเอกสาร จะปรากฏบนแถบสีน้ำเงินบนสุดของ Browser

13 คำสั่ง HTML ง่ายๆ เกี่ยวกับการจัดข้อความ เกี่ยวกับตัวอักษร
<DD> <CENTER>…</CENTER> <BR> ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เว้นบรรทัด <P>…</P> ขึ้นบรรทัดใหม่ เกี่ยวกับตัวอักษร <B>…</B> Bold <I>…</I> Italic <U>…</U> Underline <FONT COLOR =“[color]”>…</FONT> สี <FONT SIZE =“[number]”>…</FONT>ขนาด เกี่ยวกับการสร้างตาราง <TABLE Border=“[number]”> …</TABLE> <TR> แสดงแถวตาราง <TD> แสดงคอลัมน์ตาราง

14 Lab Assignment จงใช้โปรแกรมต่อไปนี้สร้าง HTML ไฟล์อย่างง่ายๆ
MS-WORD MS-Powerpoint MS-EXCEL ทดลองใช้ tools สำเร็จรูปของเครื่องมือต่อไปนี้สร้าง html Dreamweaver Frontpage namo

15 ภาษา XML ภาษาอินเทอร์เนตยุคใหม่
XML ; eXtensible Markup Language เนื่องจากข้อจำกัดของภาษา HTML ไม่สามารถแสดงลักษณะของข้อมูลได้ XML สามารถสร้างชุดคำสั่ง TAG เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลได้ ตัวอย่าง ; ถ้าต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Macintosh ราคาไม่เกิน 1500 U$ เว็บไซต์ที่เขียนด้วย XML จะมี TAG <Brand> , <Price> แสดงหน้าข้อมูลที่ระบุยี่ห้อสินค้าและราคา จะทำให้เครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นซึ่งใน HTML ไม่สามารถทำได้เลย มาตรฐานของ xml ; ebXML , IOTP , S2ML


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google