งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce
Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

2 Domain Name คือ ชื่อ ที่ใช้แทนกลุ่มตัวเลข IP Address
IP Address คือการกำหนดรหัสของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน เป็นตัวเลข 4 กลุ่ม เช่น เพื่อจะได้สื่อสารอ้างอิงถึงกันในเครือข่ายอินเตอร์เนตได้ทั้งโลก แต่เนื่องจากจดจำได้ยาก จึงมีการพัฒนา Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทนเลขดังกล่าวนี้ เช่น Domain Name = IP Address =

3 การทำงานของระบบ Domain Name
มีการใช้เครื่อง Name Server หรือ Domain Name Service ; DNS ใช้เก็บชื่อโดเมนต่างๆ และเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไว้ เมื่อผู้ใช้เรียกดูข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเตอร์เนตโดยอ้างชื่อโดเมน เครื่องเนมเซิฟเวอร์ดังกล่าวจะค้นเลข IP ที่ตรงกับชื่อโดเมนนั้นให้อัตโนมัติ การใช้ระบบโดเมนเนมต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเดียว ซ้ำไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรกลางในการจัดการรับจดชื่อเหล่านี้ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมีหน้าที่รักษามาตรฐานและดูแลโดเมนเนมทั่วโลก คือ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) โดยมี บริษัท Network Solutions เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสหรัฐ ให้บริการดูแลการจดทะเบียน คิดค่าจดชื่อละ 35 U$

4 การจองชื่อ Domain Name
หลักการจดทะเบียนโดเมนเนม ยึดหลักใครจดก่อนได้ก่อน โดยไม่สนใจว่าชื่อนั้นจะเกี่ยวข้องกับผู้จดทะเบียนแต่อย่างใด ปัจจุบัน Network Solution ปล่อยให้เกิดการแข่งขันในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว อัตราค่าบริการจึงถูกลง โดยประมาณ 10-25U$ ต่อปี (400 – 1000 บาทต่อปี) กลุ่มของชื่อโดเมนเนมนั้นมีการแบ่งเป็นระดับ ระดับสูงสุด (Top Level) ซึ่งเป็น Domain Nameที่ Network Solution ได้สิทธิ์ผูกขาด ดังนี้

5 กลุ่มของชื่อโดเมนเนม
.com Commercial Website .net Network , Organization Website .mil Military Website .gov Government Website .edu education or Academic Website .org Organization or Privatization web

6 Thailand Domain Name Thailand Network Information Center ; หรือ thnic เป็นผู้ดูแล ( มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนไทย (.th) 800 บาทต่อปี โดเมนไทยกลุ่มย่อย (Secondary Level) ได้แก่ .co.th เว็บไซต์บริษัทเอกชน .go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล ระดับกรมขึ้นไป .or.th เว็บไซต์ของภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม หรือ องค์กรอิสระ .ac.th เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในไทย หลักการจดของ thnic จะคำนึงความสัมพันธ์ของชื่อกับผู้ขอจดชื่อด้วย ด้วยการแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ส่วนการจดโดเมนเนมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับชื่อโดเมน thnic จะให้ใช้ .in.th

7 ความสำคัญของโดเมนเนม
โดเมนเนมที่คุ้นหูหรือเดาง่ายเป็นที่ต้องการมาก เพราะทำให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องลงทุนในการโฆษณาชื่อเว็บไซต์มาก ลูกค้าก็สามารถสุ่มเดาชื่อเข้ามาได้โดยง่าย จึงเกิดธุรกิจหากินกับการจองชื่อโดเมนเนมแล้วนำมาขายกลับ จากหลักการใครจดก่อนได้ก่อน ทำให้มีคนหัวใสจองชื่อเมนไว้แล้วนำมาขายแก่เจ้าของชื่อในราคาแพง เรียกพวกนี้ว่า Cybersquatter ปัจจุบัน ICANN ต้องออกมาปกป้องชื่อโดเมนที่มีชื่อเสียงเพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวและมีการระงับข้อพิพาทโดยการฟ้องคดีกับ WIPO (World Intellectual Property) เพื่อตัดสินคดีเกี่ยวกับการแย่งสิทธิ์ โดเมนเนม

8 วิธีการจดทะเบียน Domain Name
ทดลองค้นหา และจดทะเบียนโดเมนเนม ในห้องปฏิบัติการ

9 Lab Assignment ค้นหาชื่อ Domain และ IP Address ต่อไปนี้ และระบุว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร 7-11.com Fogdog.com Central.co.th ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย มาทั้งหมด ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ของสินค้าอุปโภค บริโภค 5 ไซต์

10 ภาษา HTML เบื้องต้น HTML = Hypertext Markup Language
เป็นภาษาสำหรับการเขียนเว็บเพจโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย ใช้แสดงตัวอักษรเพียงอย่างเดียว คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลจะอยู่ในเครื่องหมาย <…> Tag ไฟล์ HTML จะใช้นามสกุล .html หรือ .htm สามารถเปิดอ่านได้ทุก editor

11 โครงสร้างภาษา HTML <HTML> <HEAD> <Title>
Document title </Title> </HEAD> <BODY> </BODY </HTML> TAG Closed

12 องค์ประกอบของ TAG ใน HTML
Meta TAG ; ใช้อธิบายเนื้อหาของข้อความในไฟล์นั้นแบบย่อๆ มีประโยชน์มนการสร้าง keyword (คำสำคัญ) เพื่อให้ Search Engine ทั้งหลายค้นได้ง่าย เป็นวิธีที่นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใช้สร้างดัชนีค้นหาให้ search engine ค้นพบได้โดยง่าย ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ TITLE เป็นคำสั่งแสดงชื่อเอกสาร จะปรากฏบนแถบสีน้ำเงินบนสุดของ Browser

13 คำสั่ง HTML ง่ายๆ เกี่ยวกับการจัดข้อความ เกี่ยวกับตัวอักษร
<DD> <CENTER>…</CENTER> <BR> ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เว้นบรรทัด <P>…</P> ขึ้นบรรทัดใหม่ เกี่ยวกับตัวอักษร <B>…</B> Bold <I>…</I> Italic <U>…</U> Underline <FONT COLOR =“[color]”>…</FONT> สี <FONT SIZE =“[number]”>…</FONT>ขนาด เกี่ยวกับการสร้างตาราง <TABLE Border=“[number]”> …</TABLE> <TR> แสดงแถวตาราง <TD> แสดงคอลัมน์ตาราง

14 Lab Assignment จงใช้โปรแกรมต่อไปนี้สร้าง HTML ไฟล์อย่างง่ายๆ
MS-WORD MS-Powerpoint MS-EXCEL ทดลองใช้ tools สำเร็จรูปของเครื่องมือต่อไปนี้สร้าง html Dreamweaver Frontpage namo

15 ภาษา XML ภาษาอินเทอร์เนตยุคใหม่
XML ; eXtensible Markup Language เนื่องจากข้อจำกัดของภาษา HTML ไม่สามารถแสดงลักษณะของข้อมูลได้ XML สามารถสร้างชุดคำสั่ง TAG เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลได้ ตัวอย่าง ; ถ้าต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Macintosh ราคาไม่เกิน 1500 U$ เว็บไซต์ที่เขียนด้วย XML จะมี TAG <Brand> , <Price> แสดงหน้าข้อมูลที่ระบุยี่ห้อสินค้าและราคา จะทำให้เครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นซึ่งใน HTML ไม่สามารถทำได้เลย มาตรฐานของ xml ; ebXML , IOTP , S2ML


ดาวน์โหลด ppt Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google