งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น
วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

2 วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี
Internet อินเตอร์เน็ต คือ กลุ่มของเครือข่ายย่อยคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ที่ต่อเข้าด้วยกัน ภายใต้มาตรฐานการสื่อสาร (Protocol) เดียวกัน จนเป็นสังคมขนาดใหญ่ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพ และเสียงได้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

3 อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง
อินเตอร์เน็ตทำอะไรได้บ้าง  สื่อสารกับผู้อื่น เป็นแหล่งความรู้  ศูนย์รวมสารพัดเกม จับจ่ายสินค้าและบริการ วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี

4 อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นตั้งแต่ Pentium I ขึ้นไป  โปรแกรมควบคุมระบบปฏิบัติการ เช่น Windows หรือ Linux  โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เพื่อเรียกดูเว็บไซต์ เช่นโปรแกรม Internet Explorer, Netscape เป็นต้น   โมเด็มพร้อมโทรศัพท์ 1 เลขหมาย ที่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว  การเชื่อมต่อต้องติดต่อกับ ISP หรือบริษัทที่ให้บริการในการเชื่อมต่อเป็นรายชั่วโมง หรือรายเดือน โดยสามารถหาซื้อชั่วโมงอินเตอร์เน็ตได้ตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป วิภาวรรณ ทองสรรค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google