งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
บทที่ 1 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ

2 คำศัพท์ที่ควรรู้ อินเทอร์เน็ต (Internet) มาจากคำเต็มว่า International Network เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลายอย่างเข้าด้วยกัน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆด้าน เว็บไซต์ (Website) หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) หรือเรียกย่อๆว่าเว็บ (Web) เป็นแหล่งเก็บเว็บเพจที่ผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูเว็บเพจที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์นั้นๆได้ เว็บเพจ (Web Page) แต่ละหน้าของเว็บ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เนื้อหา เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และจะบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .htm หรือ .html โฮมเพจ (Home Page) หน้าแรกของเว็บ เมื่อเข้าไปดูเว็บไซต์ต่างๆจะพบหน้าที่ปรากฏขึ้นเป็นหน้าแรกเรียกว่า Home Page ซึ่งเปรียบเสมือนสารบัญของเว็บไซต์มีคำนำที่เจ้าของเขียนขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในส่วนนั้นๆ ว่าให้บริการอะไรบ้าง เป็นต้น

3 คำศัพท์ที่ควรรู้ เว็บบราวเซอร์ (Browser) โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าสู่ World Wide Web และเปิดดูเว็บเพจที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ Opera Browser Google Chrome Internet Exploere Mozilla Firefox Safari

4 คำศัพท์ที่ควรรู้ เวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web) บริการเครือข่ายใยแมงมุมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต HTTP (HyperText Transfer Protocol) มาตรฐานการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อโอนข้อมูลประเภท Hypertext ของเวิล์ดไวด์เว็บบนอินเทอร์เน็ต HTML (HyperText Markup Languaage) ภาษาสำหรับทำเครื่องหมายหรือภาษาหลักสำหรับการสร้างเว็บเพจ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์

5 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
วางแผน / กำหนดหัวข้อเรื่องและเนื้อหาที่จะนำเสนอ เช่น ประวัติส่วนตัว, เผยแพร่ข่าวสาร, สิ่งที่น่าสนใจหรือชอบ เป็นต้น สร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบรากไม้ Home Page ประวัติ การศึกษา ผลงาน ความภาคภูมิใจ

6 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
กำหนดชื่อไฟล์ของเอกสาร - นามสกุลไฟล์ HTML มี 2 แบบ คือ .htm และ .html - ชื่อและนามสกุลไฟล์ควรกำหนดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กไม่มีช่องว่าง และไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ ยกเว้นเครื่องหมายขีดล่าง “ _ ” - ไฟล์แรก (Home Page) มักจะใช้ชื่อ index.html Index.html p01.html p02.html p03.html p04.html

7 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
สร้างโฟล์เดอร์เฉพาะสำหรับเอกสารเว็บแต่ละชุด/เรื่อง ในโฟลเดอร์ที่สร้าง สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยเพื่อเก็บไฟล์ให้เป็นระบบได้ เช่น สร้างโฟลเดอร์ชื่อ Myweb บนเดสท็อปของ Windows Myweb image history p01.html work p02.html index.html

8 ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ
รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ เมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ จากหนังสือ หรือข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต ส่วนรูปภาพนั้นผู้จัดทำสามารถถ่ายรูปจากกล้องดิจิตอลหรือกล้องมือถือแล้วนำมาสแกนแล้วตกแต่งรูปภาพ ด้วยโปรแกรม adobe photoshop หรือ photoscape ออกแบบ กำหนดรูปแบบของเว็บเพจแต่ละหน้าว่าจะจัดวางในรูปแบบใด ทั้งในส่วนของรูปภาพและข้อความ โดยคำนึงถึงความเป็นระเบียบ ความสวยงาม ความน่าสนใจ ลงมือเขียน เมื่อดำเนินการต่างๆ ตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ก็ถึงการลงมือเขียนเว็บ ผู้เขียนเว็บจะใช้เลือกใช้ตามโปรแกรมที่ตัวเองถนัด

9 โครงสร้างภาษา HTML <html> <head>
<title>หัวข้อเว็บเพจ</title> </head> <body> ส่วนที่มีเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับ ภาพ Link ที่ปรากฏใน Web Page </body> </html>

10 The End


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเขียนเว็บเพจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google