งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา ครู คศ.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

2 ความรู้อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน มาจากคำว่า Inter Connection Network อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกัน ได้โดยใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่าโปรโตคอล (Protocol) ซึ่งโปรโตคอล ที่ใช้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีชื่อว่า ทีซีพี/ไอพี (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

3 ความรู้อินเทอร์เน็ต ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง ตามความต้องการ โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นอาจเรียกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace

4 บริการบนอินเทอร์เน็ต
บริการด้านการสื่อสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ ( ) สนทนาแบบออนไลน์ (Chat) สังคมออนไลน์ (Social Network) "กระดานข่าว" หรือบูเลตินบอร์ด บริการเข้าระบบระยะไกล Telnet บริการ www บริการมัลติมีเดียต่างๆ บริการด้านข้อมูล อัฟโหลด ดาวน์โหลด แชร์ข้อมูล แชร์โปรแกรม สังคมแห่งแรก เปลี่ยนเรียนรู้ บริการข่าวสาร,บันเทิง

5 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ห้องสมุดขนาดใหญ่ คลังความรู้ ข้อมูลต่างๆ เรียนรู้นอกเวลา ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา บทเรียนออนไลน์ รับข้อมูลข่าวสาร ได้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ประโยชน์เวลา และต้นทุน ประมูลออนไลน์ สั่งซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต

6 โดเมนเนม โดเมนเนม ความหมายโดยทั่วๆ ไป หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่ายทั้งในการเข้าชมผ่านบราวเซอร์ของผู้ใช้ทั่วไป ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. โดเมน 2 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน 2. โดเมน 3 ระดับ ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ

7 โดนเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน
โดเมนเนม โดนเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน * .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ * .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร * .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย * .edu คือ สถาบันการศึกษา * .gov คือ องค์กรของรัฐบาล * .mil คือ องค์กรทางทหาร

8 โดเมนเนม โดนเมนเนม 3 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ * .co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ * .ac คือ สถาบันการศึกษา * .go คือ องค์กรของรัฐบาล * .net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย * .or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตัวอย่าง

9 บัญญัติ 10 ประการ คุณธรรม จริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์
1. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น 2. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3. ต้องไม่สอดแนมหรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น 4. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5. ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7. ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9. ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ 10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกามารยาท

10 ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google