งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2 อินเตอร์เน็ต (Internet)
มาจากคำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เล็ก ๆ รวมกันเป็นระบบเครือข่ายใหญ่ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั่วโลก

3 การเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ต
เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม (Modem) สายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ซอฟแวร์สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต (Browser Internet)

4 ตัวอย่างแผนภูมิการใช้งานอินเทอร์เน็ต
5

5 การค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ที่นิยมใช้กันมี 2 วิธี 1. Web directory 2. Search Engine

6 หลักการค้นหาข้อมูลความรู้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
หลักการค้นหาข้อมูลความรู้ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7 หลักการค้นหาข้อมูลมีดังนี้
1. ต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ 1.1 รู้ว่าข้อมูลที่ต้องการนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 1.2 รู้ว่าแหล่งข้อมูลที่มีข้อมูลนั้นน่าจะเป็นหน่วยงานใด 1.3 รู้ว่าคำหลัก (Key Word) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น มีอะไรบ้าง

8 หลักการค้นหาข้อมูลมีดังนี้
2. ต้องรู้จักวิธีเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ 3. ต้องรู้จักวิธีใช้โปรแกรมค้นหาข้อมูล 4. ต้องรู้จักใช้ดุลพินิจ 4.1 ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการหรือไม่ 4.2 ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่

9 Web directory ใช้ชื่อ Web ในการค้นหา เช่น


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google