งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเทอร์เน็ต (Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเทอร์เน็ต (Internet)

2 อินเทอร์เน็ต (Internet)
มาจาก คำว่า Inter Connection Network หมายถึง เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน

3 อินเทอร์เน็ตทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ทุกระบบ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4 ประวัติและความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
พัฒนามาจากโครงการวิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของประเทศ สหรัฐอเมริกา คือAdvanced Research Projects Agency (ARPA) ในปี ค.ศ. 1969

5 อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปี พ.ศ ที่ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการ IDP (The International Development Plan) เพื่อให้สามารถติต่อสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้

6 พ.ศ.2533 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยมีชื่อว่า เครือข่ายไทยสาร (Thai Social/Scientific Academic and Research Network : ThaiSARN)

7 ในปี พ.ศ ได้มีการบริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ขึ้น โดยบริษัทอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ (Internet Thailand) เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider: ISP) เป็นบริษัทแรก

8 สิ่งที่ต้องมีถ้าต้องการ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรายบุคคล

9 1. ISP 4. 2. 3.

10 คอมพิวเตอร์ Analog ISP Digital โมเด็ม

11 โมเด็ม (Modem) อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณ Digital เป็น Analog และแปลงกลับจาก Analog เป็น Digital

12 Internal MODEM External MODEM PCMCIA MODEM

13 ความเร็วของโมเด็มเมื่อใช้กับโทรศัพท์บ้าน ?
56 kbps

14 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)
?

15 Internet Thailand A-net Internet Internet KSC Loxinfo Internet Asia Access

16 Asia Infonet CS Internet Data Line Thai Samart Cybernet Siam Global Access JI-Net

17 รูปแบบการให้บริการของ ISP
1. อินเทอร์เน็ตรายเดือน 2. อินเทอร์เน็ตสำเร็จรูป

18 เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร

19 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านระบบ LAN
server client printer Leased Line

20 คอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต รู้จักกันได้อย่างไร

21 IP Address หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

22 IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ 203

23 โดเมนเนม (Domain name system :DNS)
คือการตั้งชื่อหรือตัวอักษรขึ้นมาแทนที่ IP address ซึ่งสะดวกในการจดจำมากกว่า

24

25 .com องค์กรธุรกิจ .edu สถาบันการศึกษา .gov หน่วยงานราชการ
โดเมนที่มีตัวอักษร 3 ตัว เรียกว่า Generic domain ส่วนมากใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา .com องค์กรธุรกิจ .edu สถาบันการศึกษา .gov หน่วยงานราชการ

26 .int องค์กรระหว่างประเทศ
.mil หน่วยงาน ทหาร .net ผู้ให้บริการเครือข่าย .org องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

27 โดเมนในประเทศไทย .ac.th สถานศึกษาในประเทศไทย
.co.th บริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย .go.th หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

28 .net.th บริษัทที่ทำธุรกิจด้านเครือข่าย
.or.th หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร .in.th บุคคลทั่วๆ ไป

29 บริการที่พบได้ในอินเทอร์เน็ต?

30 1.World Wide Web

31 2.Electronic mail e-mail address ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ (User name) @
ชื่อโดเมน (Domain name) name เช่น

32 หลักการทำงานของ E-mail
Mail server ของ สวนดุสิต(dusit.ac.th) Mail server ของ Yahoo (yahoo.com) ผู้ส่ง

33 ประเภทของ Corporate คือ อีเมล ที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นให้กับพนักงานหรือบุคลากรในองค์กรนั้น เช่น

34 Free e-mail คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น
Hotmail  Yahoo Mail  Thai Mail  Chaiyo Mail 

35 บริการโอนย้ายไฟล์ (File Transfer Protocol : FTP)
การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การอัพโหลดไฟล์ (Upload File)

36 บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต (Instant Message)
คือ การส่งข้อความถึงกันโดยทันทีทันใด นอกจากนี้ยังสามารถส่งสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูลได้ด้วย

37

38 บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search) การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search)

39 2.1 การสืบค้นแบบทั่วไป (Basic search)
Key word ที่ต้องการสืบค้น

40 2.2 การค้นหาแบบพิเศษ (Advance search) หรือ การค้นหาขั้นสูง

41 เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูล

42 บริการกระดานข่าวหรือ เว็บบอร์ด (Web board)
เป็นศูนย์กลางในการแสดงความคิดเห็น มีการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ ในหัวข้อที่สนใจ

43

44 ห้องสนทนา (Chat Room) เป็นการสนทนาออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าไปยัง website ที่ให้บริการ เช่น

45

46 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสาร ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

47 โทษของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการล่อลวงมากขึ้น
มีสื่อลามกอนาจารเพิ่มมากขึ้น อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อาจเกิดขึ้นได้ มีการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ง่าย เด็กนักเรียนจะเสียเวลากับการเล่น เกมส์ออนไลน์มากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt อินเทอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google