งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ. ยินดีต้อนรับ หัวข้อที่นำเสนอ วินสโตร์คือใคร? หลักการรวมศูนย์ ระบบให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ. ยินดีต้อนรับ หัวข้อที่นำเสนอ วินสโตร์คือใคร? หลักการรวมศูนย์ ระบบให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยินดีต้อนรับ

3 หัวข้อที่นำเสนอ วินสโตร์คือใคร? หลักการรวมศูนย์ ระบบให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย

4 วินสโตร์คือใคร?

5 วินสโตร์คือใคร? ผู้ให้บริการ บริหารกระบวนการสั่งซื้อ และส่งสินค้า
- ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คลังสินค้า การจัดส่งส่ง การสั่งซื้อ

6 หลักการรวมศูนย์ ChannelOne

7 หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One)
ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีก

8 หนึ่งต่อจำนวนมาก (One-to-Many)
ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีก

9 ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย
รวมศูนย์ ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ChannelOne

10 ถึงเวลาที่ร้านค้ารายย่อยจะต้องร่วมมือกันแล้ว
เพื่อสร้างปริมาณที่จะก่อให้เกิดความประหยัด เพื่อแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เพื่อแบ่งปันในทรัพยากร เพื่อเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อร่วมกันใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

11 หลักการรวมศูนย์ สำหรับร้านค้าปลีกรายย่อย
ChannelOne สำหรับร้านค้าปลีกรายย่อย คือ แหล่งสั่งซื้อสินค้า เข้าร้าน

12 ประโยชน์ต่อร้านค้าปลีกรายย่อย
เป็นแหล่งให้เลือกรายการสินค้ากว่า 2,500 รายการจากผู้ผลิตกว่า 200 ราย เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพิ่มความหลากหลายของสินค้า ลดปริมาณสินค้าคงคลัง ลดภาระด้านการบริหาร และจัดการ ลดปัญหาการขาดแคลนสินค้า เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไร

13 หลักการรวมศูนย์ สำหรับผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย
ChannelOne สำหรับผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่าย คือ ช่องทางการกระจายสินค้า สู่ร้านค้าปลีกรายย่อย

14 ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น เพิ่มความรวดเร็วของผลการตอบรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบปฏิบัติการ เพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ลดความผันผวนของปริมาณความต้องการในตลาด ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ กว่า 3,000 แห่ง

15 ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกไทย 1
ร้านค้าปลีกรายย่อยจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

16 ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกไทย 2
ผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลาย ในราคาที่ถูกลง ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมค้าปลีกไทย สร้างความมั่นคงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

17 ระบบให้บริการ

18 (ECR : Efficient Consumer Response)
การตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ (ECR : Efficient Consumer Response)

19 การตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ
“การทำงานร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ได้ดีขึ้น เร็วขึ้น และด้วยต้นทุนที่ต่ำลง" ECR การส่งผ่านข้อมูล ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก การเคลื่อนของสินค้า ลดต้นทุน เพิ่มรายได้

20 เว็บสโตร์ WebStore

21 เว็บสโตร์

22 กลุ่มเป้าหมาย

23 หมวดสินค้า และระบบให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย ECR Pharma Grocery Mart Supply Toys Pet Car AVM Books CK Novelty HomeBest หมวดสินค้า และระบบให้บริการ WST GStore CStore SOHO COOP BStore DStore MStore

24 Chains GStores : Fairchain Duay Klao Tantraphan CStores :

25 WinStore Media

26 Communication Innovation
นวัตกรรมการสื่อสาร Communication Innovation

27 Communication Innovation
นวัตกรรมการสื่อสาร

28 การตลาดตรงสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย

29 สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

30 สินค้าตัวอย่าง

31 จดหมายข่าว เอกสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์

32 ใบปลิว แผ่นพับ

33 ผู้ผลิต/ ผู้จัดจำหน่าย
สินค้าตัวอย่าง จดหมายข่าว โบรชัวร์ ใบปลิว จัดเตรียมสินค้า ร้านค้าปลีก จัดส่ง

34 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ. ยินดีต้อนรับ หัวข้อที่นำเสนอ วินสโตร์คือใคร? หลักการรวมศูนย์ ระบบให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google