งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ
วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ

2 การออกแบบที่มีผลต่อการผลิต
ใช้แนวทางการออกแบบ (design) เป็นตัวตั้ง หาเทคโนโลยี และชิ้นส่วนที่มาเป็นส่วนประกอบ วางแผนการผลิตตามจินตนาการและภาพในอนาคต ประสานงานการผลิตกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ODM (original design manufacturing)เป็นผู้ออกแบบ บริษัท OEM (original equipment manufacturing) เป็นผู้รับจ้างผลิต

3 ตัวอย่างบริษัท ODM

4 สินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตโดยเน้นดีไซน์
Samsung

5 สินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตโดยเน้นดีไซน์
Apple

6 การผลิตโดยใช้ราคาขายกำหนดต้นทุน
ต้นทุนยุคเก่า cost + margin = price นำต้นทุนการผลิตมาบวกกำไรแล้วค่อยตั้งราคาขาย ต้นทุนยุคใหม่ price – margin = target cost กำหนดราคาขายก่อนแล้วหักกำไรที่ต้องการ จะได้ต้นทุนเป้าหมาย ที่นำไปสู่การออกแบบ แต่จะทำสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพได้

7 แนวคิดใหม่ของการผลิตเพื่อขาย
แนวทางเดิม คือ ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม แต่พฤติกรรมผู้ซื้อไม่ได้ยึดติดกับ คุณภาพ ราคา ภาพลักษณ์ แฟชั่น ความชอบส่วนตัว เพียงเท่านั้น ประสบการณ์จากการซื้อ หรือใช้บริการอาจเป็นปัจจัยสำคัญ แนวคิดใหม่ คือ แปลงสินค้าพื้นฐาน ให้มีมูลค่าเพิ่มแล้วสร้างประสบการณ์ของการเป็นลูกค้าที่พิเศษกว่ามาตรฐาน

8 กรณีศึกษา - ร้านกาแฟสตาร์บัคส์
สตาร์บัคส์ ไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียว แต่ขายประสบการณ์ เสียงดนตรี ศิลปะการตกแต่ง บรรยากาศที่แตกต่าง ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

9 ผลิตเอง หรือ จ้างผลิต? ธุรกิจที่ใช้วิธีจ้างผู้อื่นผลิตสินค้าหรือดำเนินงานต่าง ๆ แทน เรียกว่า outsourcing อาศัยความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ตามความถนัดและความชำนาญของแต่ละบริษัท แต่บางบริษัททำเองทุกอย่างและประสบความสำเร็จอย่างสูง คำถามคือ ผลิตแบบไหนดีกว่ากัน ?

10 แบ่งให้คนอื่นทำ สร้างความร่วมมือกับบริษัทที่มีความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อจ้างให้ผู้อื่นผลิตสินค้าให้กับบริษัท มีเวลาทำในสิ่งที่ตนเองชำนาญมากขึ้น สามารถนำเสนอสินค้ารุ่นใหม่ ๆ ให้กับตลาดอย่างรวดเร็ว เช่น ซัมซุง มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ค้าวัตถุดิบ มีการร่วมกันออกแบบสินค้า และกระจายงานที่ตนเองไม่มีความชำนาญให้กับบริษัทคู่ค้าอื่น ๆ

11 กรณีศึกษา- ซัมซุง ร่วมงานกับดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากอิตาลีในการออกแบบสินค้า คว้ารางวัล Industrial Design Excellence Award 2008

12 ทำเองทุกอย่าง Apple ทำเองทุกอย่างตั้งแต่ ออกแบบ ผลิต และควบคุมช่องทางจำหน่ายสินค้าของตัวเอง สินค้ามีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านเทคโนโลยี และการใช้งาน

13 จัดอันดับบริษัทนวัตกรรม

14 จบการบรรยาย Q & A


ดาวน์โหลด ppt การจัดการผลิตอย่างเป็นระบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google