งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2 หัวข้อ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 1. ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบทางบวก ความสะดวกสบาย
ประหยัดค่าเดินทางและเวลา ความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิง เป็นแหล่งค้นข้อมูลทางการแพทย์ การพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ

4 1. ผลกระทบด้านสังคม (ต่อ)
ผลกระทบทางลบ ปัญหาการว่างงาน ขาดการติดต่อสัมพันธ์กัน เกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เสียเวลา เช่น ติดเกมส์ ปัญหาสุขภาพ การสูญเสียทางวัฒนธรรมและภาษา

5 2.ผลกระทบต่อโครงสร้างทางธุรกิจและอุตสาหกรรม
ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบงาน องค์กรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงความต้องการของลูกค้า ลดขั้นตอนการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้เอกสาร

6 3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์กลายเป็น ขยะคอมพิวเตอร์ บางส่วนก่อให้เกิดสารปนเปื้อน

7 4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น ไม่นำเสนอภาพหรือข้อความอันอาจเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นบนเว็บไซต์ ไม่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่แพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน ให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น รู้จักแบ่งเวลาใช้คอมพิวเตอร์

8 คำถามบทที่ 6 ยกตัวอย่างความสะดวกสบายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ข้อ ยกตัวอย่างคำศัพท์ที่มักใช้ในการแชท 1 คำ พร้อมคำแปล บอกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 ข้อ ทำไมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจึงทำให้เกิดปัญหาว่างงาน บอกข้อควรปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google