งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมช่วยผู้ปกครองติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมช่วยผู้ปกครองติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมช่วยผู้ปกครองติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน
COE โปรแกรมช่วยผู้ปกครองติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร. กานดา สายแก้ว นายพงศกร นามสร รหัส นายสุกฤษฎิ์วิชญ์ ธวัชวิเชียร รหัส

2 หัวข้อการนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
หลักการออกแบบ แอปพลิเคชันที่พัฒนา ผลการทำงาน สรุป 1

3 ที่มาและความสำคัญ ปัญหา? 2

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยผู้ปกครองติดตำแหน่งของบุตรหลานด้วยโทรศัพท์มือถือที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมของ บุตรหลาน 3

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง “Mobile Everything Everywhere” GPRS ? A-GPS ? 4

6 หลักการออกแบบ Content 5

7 แอปพลิเคชันที่พัฒนา Mobile App 6

8 แอปพลิเคชันที่พัฒนา Mobile App 7

9 แอปพลิเคชันที่พัฒนา Mobile App 8

10 แอปพลิเคชันที่พัฒนา Mobile App 9

11 ผลการทำงาน ฐานข้อมูล 10

12 หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครใช้งาน
ผลการทำงาน Web App หน้าเข้าสู่ระบบ/สมัครใช้งาน 11

13 ผลการทำงาน Web App 12

14 ผลการทำงาน Web App 13

15 ผลการทำงาน Web App 14

16 วิเคราะห์ผล สามารถติดตามตำแหน่งได้จริง มีปัญหาสำหรับโทรศัพท์บางรุ่น
มีปัญหาในเรื่องแบตเตอรี่ 15

17 สรุป ในเบื้องต้นของโครงการนี้พัฒนาขึ้นได้สมบูรณ์ระดับหนึ่ง และปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วน เพื่อนำไปใช้งานจริงๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายกลุ่ม 16

18 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมช่วยผู้ปกครองติดตาม ตำแหน่งของบุตรหลาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google