งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ Siam String Musical on Mobile

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ Siam String Musical on Mobile"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ Siam String Musical on Mobile
นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ นายคฑา โพธิสาร นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ : วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.จักรชัย โสอินทร์

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ ทฤษฎีระบบงานที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินงานวิจัย
หลักการและเหตุผล 1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 2 ทฤษฎีระบบงานที่เกี่ยวข้อง 3 วิธีดำเนินงานวิจัย 4 รายละเอียดการทำงานของระบบ 5 ขอบเขตข้อจำกัดของการวิจัย 6 แผนและระยะเวลาดำเนินการ 7

3 หลักการและเหตุผล เครื่องดนตรีสากล
ในสมัยนี้หาหาซื้อได้ง่ายและยังมีคนสอนที่มากหลาย เครื่องดนตรีไทยไม่มีคนนิยมมีคนสอนน้อย

4 วัตถุประสงค์ เครื่องดนตรีสากลมีแอปพลิเคชั่นในการเล่นดนตรียิ่งทำให้ผู้คนนิยมเล่นดนตรีสากลกันมากขึ้นเพราะสะดวกสบาย แอปพลิเคชั่นเครื่องดนตรีไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผู้คนสนใจเล่นดนตรีไทยมากขึ้นเพราะมีความสะดวกสบายและและยังเป็นการสอนเล่นดนตรีไทยได้ด้วย

5 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

6 ประวัติวงเครื่องสาย

7 เครื่องดนตรีวงเครื่องสาย
โทนรำมะนา จะเข้ ซอด้วง ขลุ่ยเพียงออ ซออู้ ฉิ่ง

8 แอนดรอยด์

9 ระบบงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา 1 ชื่อ My Piano บนระบบปฏิบัติการ Android
สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น แสดงเครื่องดนตรีจากของจริงมาอยู่ในแอปพลิเคชั่น เสียงที่ได้มีความสมจริง สามารถชมดนตรีสาธิตได้ ข้อดีของแอปพลิเคชั่น ฝึกเล่นเครื่องดนตรีได้ เปลี่ยนสีของเครื่องดนตรีได้ มีเมนูสำหรับการสอนการเล่นเปียโน เปลี่ยนสีของเครื่องดนตรีได้ ข้อจำกัด ปุ่มมีขนาดเล็ก อุปกรณ์มีการประมวลผลต่ำ

10 กรณีศึกษาที่ 2 ชื่อ Piano Free with Songs บนระบบปฏิบัติการ iOS
สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น แสดงเครื่องดนตรีได้สมจริง สามารถเลื่อนแถบเพื่อไปเล่นยังคีย์ต่าง ข้อดีของแอปพลิเคชั่น มีเมนูเกม ทำให้ไม่เบื่อง่าย มีความรวดเร็วในการทำงาน เหมือนดนตรีจริง มีเกมเพื่อทดสอบความสามารถ มีคีย์ต่างๆ ครบถ้วน ข้อจำกัด ปุ่มมีขนาดเล็ก

11 กรณีศึกษาที่ 3 ชื่อโปรแกรม Flash Drums บน Web Browser
สรุปความสามารถของแอปพลิเคชั่น แสดงเครื่องดนตรีกลองจำลองได้หลายชิ้น สามารถอัดจังหวะ แล้วเล่นแบบวน loop ได้ ข้อดีของโปรแกรม ประยุกต์ใช้กับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ กำหนดปุ่มบนคีย์บอร์ด บังคับการเล่นได้ ข้อจำกัด กราฟิกไม่สวยงาม แอปพลิเคชั่นใช้งานยาก เสียงมีความสมจริง สามารถปรับ volume ได้ เล่นบน Browser ได้ มีความรวดเร็ว

12 กรณีศึกษาที่ 4 ชื่อโปรแกรม Grand Piano บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone 7
สรุปความสามารถของโปรแกรม แสดงเปียโนได้สมจริง สามารถเล่นแล้วมีเสียงได้สมจริง ข้อดีของโปรแกรม โปรแกรมสมจริง เล่นได้ในสถานที่ต่างๆ สามารถพกพาได้ง่าย ข้อจำกัด ปุ่มมีนาดเล็กไม่สามารถกดได้เต็มนิ้วสำหรับคนที่มีขนาดนิ้วมือใหญ่ มีโน้ตทำให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้น สามารถปรับ volume ได้

13 ตารางเปรียบเทียบ Android Windows Phone iOS Web Browser เล่นดนตรีไทย
ทำแบบฝึกหัด ชมคาราโอเกะ เล่นดนตรีเป็นวง วิธีการเล่น ประวัติเครื่องดนตรี

14 วิธีดำเนินงานวิจัย ศึกษา และวิเคราะห์ ทดสอบและปรับปรุง วางแผน ออกแบบ
พัฒนา

15 เครื่องมือที่จะนำมาใช้พัฒนาระบบ

16 Use Case Diagram

17 Activity Diagram เลือกเครื่องดนตรี

18 Activity Diagram เล่นดนตรี

19 Activity Diagram ชมประวัติ

20 Activity Diagram ชมวิธีการเล่น

21 Activity Diagram ชมคาราโอเกะ

22 ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย
สร้างแอปพลิเคชั่นดนตรีไทยบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวิธีการเล่นดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น มีประวัติของดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น มีเครื่องดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น ชมคาราโอเกะดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น

23 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ศึกษาประวัติของดนตรีไทย ได้ศึกษาวิธีการเล่นดนตรีไทย ได้เล่นดนตรีไทยในแอปพลิเคชั่น เสมือนได้เล่นเครื่องดนตรีจริง สะดวกในการเล่นดนตรีไทยได้ทุกที่เพราะอยู่บนโทรศัพท์มือถือ สามารถเล่นดนตรีไทยได้โดยไม่ต้องซื้อเครื่องดนตรีจริงมาเล่น ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยเอาไว้

24 แผนและระยะเวลาดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน 2554 2555 มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 1. เสนอหัวข้อ โครงงาน 2. ศึกษาระบบงานเดิม ศึกษาเอกสารที่ใช้ วางแผนขั้นตอนการทำงาน 3. ศึกษาเครื่องมือ ต่างๆและภาษา ที่ใช้ในการพัฒนา โปรแกรม 4. ออกแบบ โครงสร้างของโปรแกรม 5. เขียนโปรแกรม 6. ทดสอบตัวโปรแกรม ทดลองใช้งานวิเคราะห์ความผิดพลาด 7. แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 8. ติดตั้งโปรแกรมใช้งานจริง

25 Prototype Design

26

27

28 คำถาม

29 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ดนตรีไทยวงเครื่องสายบนโทรศัพท์มือถือ Siam String Musical on Mobile

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google