งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KKU Duel อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชา เฟื่องจันทร์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KKU Duel อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชา เฟื่องจันทร์ จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KKU Duel อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชา เฟื่องจันทร์ จัดทำโดย
1.นาย กานต์ นุชใหม่ 2.นางสาว นภัส เอื้อวงศ์กูล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชา เฟื่องจันทร์

2 Agenda 2 ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
ผลการดำเนินการ การออกแบบ วัตถุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ วิเคราะห์ผล สรุปผล 2

3 ที่มาและความสำคัญ 3

4 วัตถุประสงค์ สร้างเกมการ์ดที่สามารถเล่นได้ด้วยการเชื่อมต่อกันระหว่างสมาร์ทโฟน สร้างเกมการ์ดที่สามารถสร้างสำรับไพ่เฉพาะของตนเองได้ เพื่อให้เกิดความ หลากหลายในการเล่น สามารถสร้างการ์ดเฉพาะของตนเองโปรแกรมจะแรนดอมค่าต่างๆ มาให้เพื่อ ความเหมาะสมและความหลากหลายของการ์ด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่และเกร็ดความรู้ต่างๆ ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ผู้เล่น 3

5 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง Social Interaction 5

6 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกม 6

7 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง โคโรนา เอสดีเค (Corona SDK) 7

8 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ภาษาลูอา (Lua) 8

9 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 9

10 การออกแบบ แผนภาพการออกแบบทั้งหมด Your Text Here 10

11 ผลการดำเนินการ อินเตอร์เฟสหน้า Play 11 อินเตอร์เฟสส่วนของผู้เล่น
Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 11

12 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 12

13 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 13

14 ผลการดำเนินการ Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 14

15 ผลการดำเนินการ อินเตอร์เฟสหน้า Deck 15 Your Text Here Your Text Here

16 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Extra 16

17 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Cards 17

18 ผลการดำเนินการ Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in) 18

19 ผลการดำเนินการ Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in) 19

20 ผลการดำเนินการ Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Cards (Check-in) 20

21 ผลการดำเนินการ Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Create 21

22 ผลการดำเนินการ 22 อินเตอร์เฟสส่วนของกระดาน Your Text Here

23 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 23

24 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 24

25 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 25

26 ผลการดำเนินการ อินเตอร์เฟสหน้า Play 26

27 ผลการดำเนินการ Your Text Here Your Text Here อินเตอร์เฟสหน้า Play 27

28 ผลการดำเนินการ วิดีโอตัวอย่างเกมที่ได้พัฒนา 28 Your Text Here

29 วิเคราะห์ผล จากการพัฒนาเกม KKU Duel เราได้สร้างฟังก์ชันพิเศษขึ้นมา คือ สามารถเช็คอินเก็บสะสมการ์ดได้ ตามที่ต้องการเมื่ออยู่ในสถานที่จริงที่การ์ดกำหนดไว้ สามารถสร้างการ์ดเฉพาะตัวได้ เพื่อความหลากหลายในการเล่น ซึ่งเราสามารถกำหนดค่าต่างๆ เองได้ Your Text Here Your Text Here 29

30 สรุป โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิง โดยเน้นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่น เพื่อให้มีการพูดคุยพบปะกัน และยังเป็นเกมการ์ดที่มีความแตกต่างจากเกมอื่น โดยผู้เล่นจะต้องเชื่อมต่อภายในเครือข่ายเดียวกันจึงจะสามารถเล่นด้วยกันได้ผ่านอุปกรณ์ 3 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีจุดเด่นตรงที่ผู้เล่นจะได้ออกไปผจญภัยตามสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเก็บสะสมการ์ดผ่านการ check-in และนำมาใช้ในการเล่นเกม รวมทั้งยังสามารถสร้างการ์ดเฉพาะของตนเองได้ 30

31 Thank you! Contact Address: Prof. Somchai Doe Tel: Email:


ดาวน์โหลด ppt KKU Duel อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชชา เฟื่องจันทร์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google